Huvudsponsorer

Astra Zeneca

Samarbetsprojektet mellan Bris och AstraZeneca ska ge fördjupad kunskap om ungas psykiska ohälsa.

Samarbetsprojektet är en del av AstraZenecas Young Health Programme vilket är ett globalt samhällsstödsprogram som syftar till att förbättra ungdomars hälsa runtom i världen. Samarbetsprojektet mellan Bris och AstraZeneca ska ge fördjupad kunskap om ungas psykiska ohälsa.

Inom ett treårigt samarbetsprojekt granskade Bris 1 500 kontakter om psykisk ohälsa som analyserades och framställdes i en rapport..

Under 2014 fortsätter AstraZeneca att stötta Bris men inom fler områden än tidigare. Bris har identifierat fyra områden där AstraZeneca går in med finansiellt stöd på 1,5 miljoner kronor; Stödhelger, Fakta- och informationsinsats, Opinionsarbete kring utbyggnaden av första linjens psykiatri samt Bris stödverksamhet.

Läs mer om projektet här.

Till Astra Zenecas hemsida

« Tillbaka till Huvudsponsorer