Huvudsponsorer

Comviq

Comviq är en av Bris huvudsponsorer. Samarbetet inleddes i januari 2007 och är ett långsiktigt samarbete.

Bris kommunikation med barn och ungdomar visar att det är viktigt att finnas tillgängliga på de platser barnen finns. Idag sker mycket av barn och ungdomars kommunikation via internet och mobiltelefoni. Det är områden där Comviq har stor erfarenhet och samarbetet kommer innebära stora utvecklingsmöjligheter.

Comviq kommer ge ekonomiskt bidrag till Bris verksamhet samt vara en rådgivare åt organisationen vad gäller såväl infrastruktur och nya tjänster som ska förenkla för unga människor att komma i kontakt med organisationen. Bris kommer också få möjlighet att informera om sin verksamhet i flera av de kanaler som Comviq använder för att nå ut till sina kunder.

Comviq hemsida

« Tillbaka till Huvudsponsorer