Bli medlem

Bris kämpar varje dag för dina rättigheter och att du som barn ska få ta den plats i samhället du har rätt till. Vi vill gärna att du är med oss! Som medlem är du med och påverkar hur Bris ska utvecklas. Du får också kunskap om dina rättigheter och hur du själv kan påverka i frågor som berör dig. Mejla till medlem@bris.se så får du veta mer.

×

Lämna chatt