Bris gruppstöd

Att gå i en stödgrupp innebär att du får träffa andra med liknande erfarenheter. Det är lätt att tänka att du är den enda som har varit med om en viss sak eller har det på ett visst sätt. När du får träffa andra i liknande situation så märks det med en gång att den där ensamheten kanske inte var så stor som du först trodde.

Syftet med gruppstöd är också att du också får en större förståelse för din situation, dina reaktioner och dina tankar. Det gör att du kan hantera ditt liv på ett mer hjälpsamt sätt så att du kan må bättre och tydligare se vilken ytterligare hjälp du kanske kan behöva. Att få lyssna på andras berättelser och kunna vara ett stöd för andra brukar många som går i våra grupper uppskatta mycket.

Vill du veta mer om vårt gruppstöd är du som barn välkommen att fråga våra kuratorer via chatt, mejl eller telefon.

×

Lämna chatt