Dina rättigheter

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om barnkonventionen. Du hittar också tips på var du kan läsa mer om barns rättigheter.

Barnkonventionen

Dina mänskliga rättigheter

Visste du att det är din mänskliga rättighet att få ha en bra barndom? Att få vila, gå i skolan och ha en åsikt. Det är några av de 54 regler som står i barnkonventionen och som nu blir lag i Sverige. Här kan du läsa barnkonventionen i korthet.

Frågor och svar om rättigheter

Bris svarar

Barnkonventionen, Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, innehåller mänskliga rättigheter för barn. Du som är ett barn behöver inte göra någonting för att förtjäna rättigheterna, utan mänskliga rättigheter är något du föds med. Här hittar du frågor och svar som handlar om dina rättigheter.

Tack för alla svar om trygghet i skolan

Vi har haft en enkät om trygghet i skolan här på bris.se. Totalt fick vi in hela 870 svar – stort tack till alla er! Svaren använder vi nu för att ta fram ett material till skolpersonal och politiker om hur viktigt det är att ta barn och ungas situation på allvar. Här är en sammanfattning av svaren och dina rättigheter i skolan.

×

Lämna chatt