Dina rättigheter

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om barnkonventionen. Du hittar också tips på var du kan läsa mer om barns rättigheter.

Barnkonventionen

I barnkonventionen finns dina rättigheter

Barnkonventionen kom till när nästan alla världens länder samlades i FN och gemensamt bestämde vilka regler som behöver finnas för att alla barn ska må bra. Alla människor som inte ännu fyllt 18 år räknas som barn enligt barnkonventionen.

Barnkonventionen

Ladda ned Bris nya bok med barnkonventionens alla artiklar. 

Barnkonventionen (PDF)

Alla barns rätt

Sveriges första app om barnkonventionen

Alla barns rätt är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning

Barnkonventionen blir lag

Det tycker Bris är bra!

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Den nya lagen kommer förhoppningsvis börja gälla 1 januari 2020. Bris kommer göra allt vi kan för att det ska gå så fort som möjlig.

×

Lämna chatt