Dina rättigheter

Grunden för all Bris verksamhet är FN:s barnkonvention. Här kan du läsa om dina rättigheter och om barnkonventionen. Du hittar också tips på var du kan läsa mer om barns rättigheter.

Barnkonventionen

I barnkonventionen finns dina rättigheter

Barnkonventionen kom till när nästan alla världens länder samlades i FN och gemensamt bestämde vilka regler som behöver finnas för att alla barn ska må bra. Alla människor som inte ännu fyllt 18 år räknas som barn enligt barnkonventionen.

Barnkonventionen blir lag

Vad tycker Bris?

Nu finns ett förslag att barnkonventionen ska bli svensk lag. Den nya lagen kommer förhoppningsvis börja gälla 1 januari 2018. Bris kommer göra allt vi kan för att det ska gå så fort som möjlig.

Bris bok om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter

Känner du till dina rättigheter? Eller känner du någon vuxen som du tycker behöver lära sig mer om barnets rättigheter? Nu har Bris tagit fram en bok om barnkonventionen som du kan ladda ned.

Alla barns rätt

Sveriges första app om barnkonventionen

Alla barns rätt är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning

Lämna chatt