Barnkonventionen

I barnkonventionen finns dina rättigheter. Barnkonventionen kom till när nästan alla världens länder samlades i FN och gemensamt bestämde vilka regler som behöver finnas för att alla barn ska må bra. Alla människor som inte ännu fyllt 18 år räknas som barn enligt barnkonventionen.

Barnkonventionen handlar om dig

Alla barn är olika och har olika liv, men varje barn har exakt samma mänskliga rättigheter. Barn har till exempel samma rätt till sådant som att få gå i skolan, få säga vad en tycker och få vård och stöd. Barn har också samma rätt att slippa vissa saker. Till exempel att arbeta, vara på farliga platser eller att bo tillsammans med vuxna som skadar barnet.

Rättigheterna, som i konventionen kallas artiklar, är numrerade. Men det betyder inte att någon rättighet är viktigare än den andra. De hör ihop och tillsammans lägger de ett pussel över allt du har rätt att få och rätt att slippa.

Dels handlar barnkonventionen om att de som stiftar lagarna i ett land måste ta hänsyn till alla barns bästa. Men den säger också att dina lärare måste lyssna på dig, att dina föräldrar aldrig får slå dig och att du har rätt att tänka och tycka vad du vill.

Barnkonventionens alla artiklar

I barnkonventionen finns det 54 artiklar. Alla artiklar i barnkonventionen hänger ihop. Börja med att läsa artiklarna 2, 3, 6 och 12. De kallas för barnkonventionens grundprinciper och är bra att komma ihåg när du läser de andra rättigheterna.

Längst ned på sidan finns barnkonventionens alla artiklar som en pdf att ladda ned. Tipsa gärna någon vuxen om den här sidan. Det är deras skyldighet att känna till och följa barnkonventionen!

Nu blir barnkonventionen lag

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen har gällt fram tills nu, men vi vet att barns rättigheter ändå kränks. Den nya barnrättslagen kommer att stärka barns rättigheter i praktiken.

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

Kom ihåg att Du som är ett barn redan idag är viktig. Du har redan rättigheter och det finns hjälp att få om du behöver det!

×

Lämna chatt