Alla har rätt att må bra

Bris har skrivit en ny rapport om barn och unga som flytt. Forskning visar att barn och unga som flytt och kommit till ett nytt land ofta mår psykiskt dåligt och därför behöver mycket stöd. Vår rapport visar att det finns mycket som behöver förändras i samhället så att barn och unga som flytt får det stöd som de har rätt till.

Barn som flytt - ny rapport från Bris

Barn och unga som flytt har ofta varit med om särskilt svåra saker. Både före, under och efter flykten från sitt hemland. Vissa har förlorat sina föräldrar, blivit utsatta för våld och sett sitt land bli förstört av krig. I rapporten berättar barn och unga som flytt till Sverige om sina upplevelser och Bris berättar hur samhället behöver förändras så att barn och unga som flytt ska få rätt stöd och må bättre.

Så vill Bris att samhället ska förändras för att barn och unga ska må bättre:

  • Alla vuxna måste bli bättre på att ge vård till barn och unga som flytt. Det ska inte spela någon roll var barnet bor. Rätten till vård gäller alla barn.

  • Vuxna måste alltid tänka på vad som är bäst för barnet och känna till barnets rättigheter.

  • Barn har rätt till information och vuxna måste se till att barnet förstår asylprocessen, lagen, myndigheters ansvar och var barnet kan vända sig till för att få hjälp.

  • Vuxna som jobbar med barn och unga som flytt måste bli bättre på att samarbeta för att tillsammans kunna ge rätt hjälp.

 

×

Lämna chatt