Bris rapport 2018, för unga

Publicerat

Alla barn har rätt att må bra. Hur kan vi se till att det blir så? I början av varje år skriver Bris en årsrapport. I den talar om vi om hur året innan har varit, hur många samtal, chattar och mejl våra kuratorer svarat på och vilka frågor som var vanligast. Dessutom väljer vi ut och berättar lite mer om ett ämne vi ser är särskilt viktigt för många barn just nu.

Alla har rätt att må bra - Hur kan vi se till att det blir så? Bris rapport 2018 för unga.

Alla har rätt att må bra - Hur kan vi se till att det blir så? Bris rapport 2018 för unga.

2017 hade Bris kuratorer 26 113 kontakter med barn, via chatt, mejl eller telefon, det är 6 procent fler året innan. De flesta som tog kontakt är tjejer mellan 13 och 15 år och det vanligaste sättet var att mejla. Det ämnet som flest barn tog upp var psykisk ohälsa, att inte må bra.

Den psykiska ohälsan ökar bland barn, framförallt bland tonåringar. Ingen vet exakt vad det beror på, om det handlar om stress i skolan, oro för framtiden eller något annat. Alla barn har rätt att må bra och barn som mår dåligt har rätt att få hjälp. Tyvärr så fungerar det inte alltid. I rapporten skriver vi om vad skolan, vården och socialtjänsten kan och behöver göra för att minska den psykiska ohälsan och för att alla barn som behöver det ska får hjälp.

Bris finns för att ge barn och unga som kontaktar oss stöd och hjälp. Men vi finns också för att förbättra samhället för alla barn. Genom att berätta det vi vet för vuxna, politiker och andra med makt att fatta beslut, hoppas vi kunna hjälpa till att stoppa ökningen av den psykiska ohälsan bland barn och unga.

Du kan läsa rapporten i en version som är skriven just för dig som är ung. Längst ned på sidan kan du ladda ned den som pdf.

×

Lämna chatt