Bris uppmärksammar sexuella övergrepp inom idrotten

Du har rätt att vara trygg inom idrotten, precis som i alla andra delar av samhället. För det mesta är idrott något härligt. Det är ett tillfälle att få röra på sig, träffa kompisar och utvecklas inom sin sport. Men ibland händer svåra saker. Till Bris hör ibland barn av sig och berättar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp i samband med idrottandet.

Bris rapport 2017:2 Sexuella övergrepp inom idrotten - om barnets rätt till en trygg idrott

Bris rapport 2017:2 Sexuella övergrepp inom idrotten - om barnets rätt till en trygg idrott

Det är viktigt att veta att det aldrig är barnets fel om hen blir utsatt för övergrepp. Många som hör av sig till Bris säger att de vill ha stöd och skydd från vuxna, men vågar inte berätta. För att få hjälp är det viktigt att någon få veta vad som hänt. Därför tycker Bris att det ska finnas fler trygga vuxna inom idrotten och det ska vara tydligt var ett barn som varit med om något svårt kan få stöd, till exempel från Bris.

Bris finns för att ge stöd och hjälp till barn och unga. Men vi finns också för att förbättra samhället för alla barn. Genom att berätta det vi vet för vuxna, politiker och andra med makt att fatta beslut, hoppas vi kunna hjälpa till så att alla barn ska vara trygga. Därför har vi skrivit denna rapport där vi samlat berättelser från barn som kontaktat Bris och forskning om sexuella övergrepp. När vi arbetat med rapporten har vi kommit fram till olika saker som måste förändras för att barn ska slippa bli utsatta för övergrepp.

Så vill Bris att samhället ska förändras för att alla barn ska vara trygga inom idrotten:

  • Bättre barnrättsperspektiv inom idrotten.

Alla vuxna måste känna till och respektera barns rättigheter.

  • Stöd till barn

Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ska snabbt och enkelt få stöd.

  • Tydligare regler

Alla idrottsföreningarna måste ha tydliga regler för vad de ska göra om de får veta att ett barn blivit utsatt för övergrepp.

I rapporten kan du läsa mer om vad vi kommit fram till. Läs den här.

Har du varit med om något svårt kan du alltid kontakta Bris på telefonnummer 116 111 eller mejla och chatta på bris.se. Våra kuratorer finns här kl. 14.00 – 21.00, varje dag.

×

Lämna chatt