Livechatta om sommarlov. Torsdag 20 juni. Kl: 16-17.30. Skriv frågor redan nu!

Bris valkrav

Publicerat

I höst är det val i Sverige och både politiker och väljare ska bestämma sig för vilka frågor de tycker är viktigast. Vi vet att vissa frågor är extra viktiga för att samhället ska bli bra för alla barn. Vi ställer åtta valkrav till politiker i Bris valmanifest för en bättre barndom.

Bris 8 valkrav för en bättre barndom.

Bris 8 valkrav för en bättre barndom.

1. Se till att alla lagar och bestämmelser som rör barn och alla miljöer där barn finns följer barnkonventionen.
Bris får varje dag exempel på att barns rättigheter behöver stärkas. Till exempel för barn som behöver hjälp av socialtjänsten, barn med funktionsvariationer och barn i asylprocessen. Sverige har lovat att följa det som står i barnkonventionen, men gör ändå inte alltid det. Alla barn är lika mycket värda och alla har samma rättigheter.

2. Arbetet med att stoppa ökningen av den psykiska ohälsan bland barn måste gå före allt annat.
Antalet barn i Sverige som mår dåligt blir bara fler, det visar forskning och det märks i Bris kontakter och vården räcker inte till alla. Flera saker måste göras för att barn ska slippa börja må dåligt och alla barn som behöver vård för sitt mående måste få det. Alla barn har rätt att må bra och alla har rätt till vård.

3. Satsa särskilt på förändringar som gör att alla barn får samma möjligheter till en bra uppväxt.
Skillnaden mellan hur olika grupper av barn har det har blivit större. Det handlar till exempel om att familjers ekonomi ser väldigt olika ut och om att det är stora skillnader i hur trygga och bra barns bostadsområden och skolor är. Det här måste förändras. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

4. Se till att alla barn får leva i trygghet och skyddas från våld.
Många barn som kontaktar Bris berättar om våld, allt ifrån kränkningar och trakasserier till slag och sexuella övergrepp. Men det finns också barn som aldrig vågar berätta och som inte får hjälp. Vuxna som möter barn måste få bättre kunskap om våld och alla barn som blivit utsatta måste få stöd. Alla barn har rätt att slippa våld och alla har rätt att få stöd och hjälp.

5. Se till att alla barn får chans att förstå och påverka sådant som rör dem.
För att kunna bygga ett samhälle som är bra för barn måste de som bestämmer lyssna på barn. Det handlar både om frågor som rör många eller alla barn i Sverige och om sådant som bara rör en själv. För att kunna påverka måste barn få bra information och vuxna måste både ta sig tid att lyssna och vara beredda på att förändra sina egna tankar och beslut. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

6. Förändra skolan så att den bättre hjälper alla barn att må bra och få en bra start i livet.
Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan, därför är det viktigt att den är bra för barn på många olika sätt. För att kunna lära sig något måste elever ha lugn och ro i klassrummet. Elever som behöver hjälp med skolarbetet eller något annat måste få det. Ingen mår bra av stress och oro för betyg, därför måste det betygsystem vi har nu förändras. Alla barn har samma rätt till en bra utbildning.

7. Se till att barn som lever i otrygghet får snabb och bra hjälp.
Föräldrar som behöver hjälp för att kunna ta hand om sina barn på ett bra sätt måste få det. Barn som behöver stöd eller skydd utanför sin familj måste få det. Socialtjänsten och andra som finns till för att hjälpa barn som har det svårt måste fungera bättre än idag. Alla barn har rätt till trygghet och alla har rätt att få hjälp när de behöver.

8. Hjälpen till barn med psykisk ohälsa måste förbättras.
Barn som mår dåligt måste enkelt kunna få rätt hjälp på en gång. Alla barn som behöver få vård av specialister, till exempel BUP (Barn-och ungdomspsykiatrin), ska kunna få det. Idag tycker många att det är svårt att veta hur och av vem de ska få hjälp, många skickas runt eller får vänta väldigt länge. Vilken hjälp ett barn får kan bero på var i landet hen bor. Så ska det inte vara. Alla barn har samma rätt att må bra och alla har samma rätt till bra vård.

 

×

Lämna chatt