Enkät om Bris stöd till barn och unga

Bris har sedan många år tillbaka stöttat barn via telefon, chatt och mejl. Det är viktigt för oss att veta vad barn och unga tycker om det stöd vi ger – så att vi vet om vi gör rätt saker, eller om det är något vi borde ändra. Vi skulle därför bli glada du vill ville svara på några frågor om hur just du upplever Bris stöd.

Enkät om Bris stöd till barn och unga april/maj 2021

I vår undersökning har vi valt att gör tre olika enkäter beroende på om du aldrig tagit kontakt med Bris, haft en kontakt eller flera kontakter. Klicka på den länk som stämmer in på dig så kommer du till rätt enkät. Oavsett enkät så är du självklart anonym.

Hur kommer vi använda svaren?

Vi kommer att använda svaren när vi utvecklar vårt stöd så att det blir ännu bättre, men också när vi berättar för andra om vad barn tycker och tänker om Bris stöd.

Du är anonym

Du är helt anonym när du svarar på enkäten och du kan hoppa över frågor som du inte vill svara på.

Hur redovisar vi?

En sammanfattning av alla svar kommer att läggas ut på bris.se senare under våren.

Välj enkät

Jag har aldrig haft kontakt med någon av Bris kuratorer via telefon 116 111, chatt eller mejl. Till enkät

Jag har haft en kontakt med någon av Bris kuratorer via telefon 116 111, chatt eller mejl. Till enkät

Jag har haft flera kontakter med Bris kuratorer via telefon 116 111, chatt eller mejl. Till enkät

×

Lämna chatt