Livechatt om att ta hjälp. 28 okt, kl: 16.00. Skriv frågor redan nu!

Svara på vår enkät om våld

Många barn utsätts för våld någon gång i livet och för en del barn händer det ofta. Det trots att alla barn har rätt att skyddas från våld. Barn som har varit utsatta för våld har rätt att få stöd och hjälp, men vi vet att många ändå inte får det. Det kan bero på olika saker, till exempel på att den vuxna som skulle kunna hjälpa inte förstår att hur barnet har det. Det kan bero på att barnet tycker att det är svårt eller känns otryggt att berätta och be om hjälp. Eller att barnet tror eller vet, för att en har försökt få hjälp, att den hjälp som finns inte fungerar. Svara på vår enkät och hjälp vuxna bli bättre på att skydda barn från våld.

Varför gör vi det här?

Regeringen har tillsatt en utredning, alltså utsett några personer, som ska komma med ett förslag på hur hela samhället kan bli bättre på att förhindra att barn utsätts för vuxna eller andra barns våld och på att ge barn som utsatts för våld bättre stöd. Utredningen heter En uppväxt fri från våld och förslagen ska lämnas till regeringen i maj 2022. Bris hjälper utredningen att få kunskap om barns åsikter om vad som behövs för att förebygga och förhindra alla former av våld mot barn och vill därför be er att svara på frågor i en enkät. I november berättar vi här om hur ni svarat och vad vi tar vidare till utredningen. När regeringen har fattat beslut om förslagen kommer ni att kunna läsa dem här.

Den kunskap vi får genom era svar kommer senare att användas också i andra sammanhang där Bris vill påverka så att samhället blir bättre för alla barn.

Alla under 18 år är välkomna att svara och svaren är anonyma!

Vad är våld?

Våld mot barn är när någon gör barnet illa, kroppsligt eller känslomässigt. Det kan till exempel vara att skada barnets kropp, slå, knuffa, bränna, dra i håret. Det kan också vara att hota, skrämma eller kränka.  Sexuella handlingar mot ett barn är våld om en vuxen eller rör barnet på ett sexuellt sätt eller får barnet att göra något sexuellt mot sig själv, eller om en jämnårig gör något sexuellt mot barnets mot hens vilja. Om ett barn ser eller hör våld mot en familjemedlem av en närstående, till exempel en förälder eller förälders partner, så räknas det som våld mot barnet. Att bli försummad och att inte få omsorg ses som våld. Det kan vara att inte få livsviktiga saker som mat, medicin och kläder eller tröst, hjälp och trygghet. Våld förekommer på olika platser där barn är, i hemmet, i skolan, på fritidsaktiviteter, på gatan och på nätet i online-spel eller sociala medier och de som utsätter barn vara både barn och vuxna.

Kom ihåg

Har du själv blivit utsatt för våld eller känner oro för egen del eller för någon annan, så prata med en vuxen som du känner förtroende för eller ring, chatta eller mejla med en kurator här på Bris. Alla barn har rätt att skyddas från våld och den som har blivit utsatt för våld har rätt till stöd och hjälp.

Till enkäten

 

×

Lämna chatt