Tack för alla svar på enkäten om våld

Under två veckor i slutet av oktober bad vi barn och unga svara på en enkät med frågor om våld. Vi fick 173 svar. Alla berättelser, åsikter och förslag är viktiga och vi är glada att ni ville dela dem med oss. Tack!

Era viktiga svar har vi framfört till utredningen En uppväxt fri från våld.

Vi har läst svaren noga, sammanställt dem och framfört era synpunkter till utredningen En uppväxt fri från våld. I maj ska utredningen lämna förslag till regeringen på hur samhället kan bli bättre på att förhindra att barn utsätts för våld och på att ge barn som utsatts för våld bättre stöd. Syftet med enkäten var bland annat att kunna ge utredningen viktiga perspektiv som bara barn och unga har. När de fick höra vad ni berättat svarade de att de ser och förstår att det finns mycket som måste bli bättre än idag.

Ni som svarat är barn och unga mellan 10 och 18 år, de flesta egen med erfarenhet av att ha blivit utsatt för våld. Många av er känner också andra som har blivit utsatta och många är rädda för att bli utsatta för våld igen.

Vi ställde frågor om vad ni tror om hjälpen som barn kan få och vad ni tycker att vuxna behöver veta och göra för att barn ska få ett bättre skydd mot våld. Här är några exempel på hur ni svarat:

Ett svar som många ger är att vuxna måste bli bättre på att lyssna, ta barn på allvar och stå på sig om de blir oroade. Ett annat är att vuxna behöver mer kunskap om barn och barns reaktioner för att förstå vilka barn som är utsatta och behöver hjälp. Ett hinder för barn att vilja eller våga berätta om våld är att en inte vet vad som kommer att hända, så vuxna måste bli bättre på att informera om sådant. Många tycker att vuxna i skolan borde prata om våld mer och hur en kan få hjälp. Några har förslag på hur socialtjänstens arbete skulle kunna förbättras. Flera påpekar att barn har rättigheter och att vuxna har skyldighet att ta hänsyn till dem, men att många ändå inte gör det.

Har du frågor om enkäten eller Bris arbete med att påverka beslutsfattare i frågor om våld är du välkommen att mejla Marie Angsell som arbetar som sakkunnig marie.angsell@bris.se

Har du själv blivit utsatt för våld eller känner oro för egen del eller för någon annan, så prata med en vuxen som du känner förtroende för eller ring, chatta eller mejla med en kurator här på Bris. Prata med en kurator.

Alla barn har rätt att skyddas från våld och den som har blivit utsatt för våld har rätt till stöd och hjälp.

 

×

Lämna chatt