Uppdrag

Hitta på sidan

Vad är uppdrag?

Ibland behövs mer hjälp än vad Bris kan ge. Det kan till exempel handla om att du är i en situation där du behöver hjälp från socialtjänsten, skolpersonal eller en kurator på ungdomsmottagningen. Ofta uppmuntrar Bris dig att ta de kontakterna på egen hand, men om du behöver hjälp så finns vi här.

Hur går det till?

Tillsammans kan vi göra en plan för hur vi ska ta kontakt med en vuxen utanför Bris som kan hjälpa dig. Vi tar bara kontakt med andra vuxna som jobbar med att hjälpa barn. Exempel är socialtjänsten, skolan, ungdomsmottagningen eller polisen – ställen där vi kan vara säkra på att du får den hjälp du behöver. Bris berättar aldrig för föräldrar, kompisar eller andra vuxna. För att få den här typen av hjälp behöver du ringa till Bris på nummer 116 111 och oftast krävs det att du berättar vem du är. Det kan hända att du och kuratorn bokar in särskilda telefontider under den perioden som kuratorn hjälper dig vidare.


 


Att få mer hjälp från Bris är alltid frivilligt. Om kuratorn erbjuder dig fler samtal eller hjälp att kontakta olika myndigheter är det alltid okej att tacka nej eller fundera lite innan du bestämmer dig.

Boka om din tid

Om du har en telefontid med en kurator som du vill avboka eller omboka så kan du skicka ett mejl till Bris-mejlen. I rubrikraden skriver du "avboka" eller "omboka". Skriv i mejlet vilken tid du har, namnet på kuratorn och ifall du vill ha en ny tid. Det går också bra att mejla till Bris-mejlen för att få en ny tid om du missat en bokad tid. Svaren kommer alltid till ditt konto på bris.se.

×

night or day icon