Så här funkar Bris

Här kan du läsa mer om vad Bris är och vad vi jobbar med.

Bris stöd

För dig under 18 år

Barn och unga kan kontakta Bris kuratorer genom att ringa till Bris telefon 116 111, skriva till Bris-mejlen eller chatta i Bris-chatten. Den som hör av sig är anonym och kuratorn har tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Om barns berättelser

Du kan vara trygg med att du är anonym hos Bris

Bris samtal, chattar och mejl ger viktig information om hur barn har det och ett av Bris uppdrag är att sprida det till vuxna för att öka kunskapen om barns livsvillkor och för att påverka politiker och beslutsfattare så de lever upp till barnkonventionen och varje barns rättigheter.

Allt fler barn mår dåligt

Hur kan vi ändra på det?

Bris årsrapport 2016 till barn & unga

Om Bris

Vanliga frågor och svar om Bris

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Vi arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga, men också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället.

Skolarbete

Fakta & info för skolarbeten

Många kontaktar Bris i samband med skolarbete eller uppsatsarbete. Vi hinner dessvärre inte svara på alla förfrågningar och vi ger inga svar på frågor till skolarbeten via våra vanliga stödkanaler. I stället hoppas vi du hittar bra information och fakta om Bris här på vår webb.

Lämna chatt