Vi har öppet som vanligt alla dagar 14-21 under påsken!

Anonymitet och sparade uppgifter

Bris tar ansvar för att all kontakt med Bris kuratorer är tryggt och säkert. För dig betyder det bland annat att du kan vara anonym om du vill, att du hittar allt som finns sparat om dina kontakter med kuratorer på ditt Briskonto och att Bris i vårt utåtriktade arbete säkerställer att exempel och citat inte kan kopplas till en enskild person.

Därför behövs ett Briskonto

För att kunna ta del av Bris olika stöderbjudanden på hemsidan behöver du skapa ett Briskonto som du loggar in på för att chatta, mejla, boka och avboka tid för telefonsamtal med en kurator eller skriva i livechatten och forum. Anledningen att du behöver ett Briskonto är att du ska kunna ta emot svar på dina mejl, meddelanden om dina foruminlägg, se dina tidsbokningar samt läsa chattloggar i efterhand.

Om du inte vill skapa ett Briskonto kan du få stöd från Bris kuratorer via telefon, genom att ringa 116 111. Då sparas ingen information som kan knytas till dig.

Ditt Briskonto är anonymt

Ditt Briskonto är anonymt och kan inte knytas till dig som person. Du väljer ditt användarnamn helt själv. När du chattar och mejlar ser kuratorerna på Bris det användarnamn, kön och ålder du valt i ditt Briskonto. Välj gärna ett användarnamn som inte innehåller ditt namn eller andra uppgifter om dig, men om du ändå gör det är du fortfarande anonym. Det betyder att det går bra att säga vad du själv eller andra heter i förnamn utan att anonymiteten försvinner.

En skillnad mellan att ha ett Briskonto och ett konto på t ex sociala medier är att du inte lämnar någon kontaktinformation om dig som person, som namn, mejladress eller telefonnummer. En anledning till det är att det är viktigt att alla som vill vara anonyma ska kunna vara det, men också att Bris inte vill samla in mer information om barn än vad som behövs för att barn ska kunna ta del av vårt stöd. Att vi inte har några kontaktuppgifter till dig betyder att du inte kan få tillbaka förlorade kontouppgifter, för vi kan inte veta att det var just ditt konto, så ett tips är välja ett användarnamn och lösenord som du kommer ihåg eller att skriva upp det någonstans.

Endast du själv kan bryta din anonymitet

På Bris ser vi det som att din anonymitet bryts om du i ett telefonsamtal med en kurator berättar ditt för- och efternamn, ditt personnummer och var du bor. Det bara du som kan bryta din anonymitet genom att välja att berätta vem du är.

Om du behöver mer hjälp och skydd än du kan få från Bris kan kuratorn uppmuntra dig att bryta din anonymitet för att du ska få den hjälp du har rätt till. Det kallas för uppdragsarbete och betyder att du i telefonsamtal med en kurator bryter din anonymitet och ger Bris ett uppdrag att hjälpa dig med att till exempel kontakta socialtjänsten i kommunen där du bor. Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas i ett säkert system under den period uppdraget pågår och raderas sedan. Om du och kuratorn kommer överens om att Bris ska göra en skriftlig anmälan till socialtjänsten sparas en kopia på Bris i ett år, sedan raderas den.

Så länge sparas mejl, chattar och tidsbokningar

Alla dina mejl och chattloggar sparas på ditt Briskonto i max 2 år innan de raderas. När de raderas från ditt konto raderas de samtidigt från Bris och finns inte längre kvar. Tidsbokningar raderas efter att datumet för bokningen har passerat eller i samband med att du avbokar tiden.

Ändra användaruppgifter eller avsluta Briskontot

På ditt Briskonto kan du ändra dina användaruppgifter om något blivit fel. Du kan också avsluta ditt konto på Bris och då raderas alla dina tidigare kontakter med Bris och det går inte att logga in på ditt Briskonto fler gånger. Om du inte har loggat in på ett år raderas ditt Briskonto automatiskt och du kommer inte kunna logga in fler gånger.

Så här använder Bris information från stödverksamheten

Bris sparar alla barns chattar och mejl i max 2 år, alltså lika länge som du kan se dem på ditt Briskonto. Anledningen att Bris sparar dem är att de ger viktig information om hur barn har det och ett av Bris uppdrag är att sprida det till vuxna för att öka kunskapen om barns livsvillkor. Det Bris vet och lär oss om hur barn mår och har det använder vi också för att för att påverka politiker och beslutsfattare så de lever upp till barnkonventionen och varje barns rättigheter. Bris dokumenterar alla våra kontakter genom att fylla i vad kontakten vad handlat om, ålder och kön. Din och andra barns anonymitet är alltid skyddad på Bris och informationen sparas på en säker server. Inget av det vi dokumenterar går heller att koppla till ett speciellt barn.

I vårt utåtriktade arbete använder vi ibland textexempel som utgår från utdrag från vår dokumentation och sparade chattar och mejl. När vi använder citat eller textexempel är dessa alltid omgjorda eller utvalda så att ingen annan ska kunna förstå eller känna igen vem som sagt det. De flesta exemplen är dessutom en blandning av vad många barn och unga berättat. Om du känner igen ett citat så är det förmodligen för att du pratat om något som många andra också pratat om.

 

×

Lämna chatt