Livechatta om Jobbigt hemma. 28 jan kl:16. Skriv frågor redan nu!

Våld hemma

Våld är när någon gör dig illa, fysiskt eller psykiskt. Det kan vara att bli slagen, dragen i håret, utsatt för sexuella övergrepp eller mobbad. Många hör av sig till Bris och berättar om våld hemma, i skolan och på nätet och ofta känner man sig ensam med sina tankar och känslor om det som hänt.

Varje år skriver Bris en rapport om de kontakter kuratorerna haft med barn och unga. Citat är omskrivet för att inget barn ska känna igen sina egna ord.

Varje år skriver Bris en rapport om de kontakter kuratorerna haft med barn och unga. Citat är omskrivet för att inget barn ska känna igen sina egna ord.

Vad räknas som våld? 

Att bli misshandlad, slagen eller sparkad är kanske det första man tänker på när någon säger ordet våld. Men att blir kallad värdelös av sin pappa är också våld. Eller att bli hotad – även om det är av ett annat barn. Oavsett vad du har gjort eller sagt så får ingen göra dig illa. Alla former av våld mot barn är olagliga och alla barn har samma rätt att slippa våld. Men trots att det är förbjudet vet vi på Bris att många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa.

Känner du igen dig i något av detta?

 • Du har ofta en orolig känsla i kroppen när du är på väg hem
 • Du undrar om det kommer att bli en bra dag när du kommer hem
 • Du brukar anpassa dig efter hur andra i familjen mår för att undvika bråk
 • Du känner att du behöver vara stark och låtsas att allt är bra
 • Du har varit rädd så länge att du blivit arg och bara vill fly hemifrån
 • Du blir hotad, ignorerad eller mobbad av någon i din familj
 • Du blir puttad, skakad eller att någon tar i dig hårt
 • Du får inte ha din kropp ifred utan någon tar på dig på ett obehagligt sätt
 • Du får inte välja dina vänner eller vad du gör på din fritid

Om du känner igen dig i något (eller flera) av detta kan det vara ett tecken på att du upplever fysiskt eller psykiskt våld i ditt liv. Även om våldet sker mellan vuxna är det inget du ska behöva ”stå ut” med. Att uppleva våld på nära håll är lika skadligt som att själv utsättas för det.

Håll aldrig våld hemligt

Till Bris vänder sig många barn och unga och berättar om våld hemma. Vi på Bris vet att den som är utsatt för våld också kan känna att det som har hänt måste hållas hemligt. Om den som utsätter en för våld är någon som man älskar eller är beroende av kan det kännas extra svårt att berätta för någon annan. För vad skulle hända då?

Även om du känner att du inte behöver hjälp, fast någon gjort dig illa, är det viktigt att komma ihåg att du har rätt att må bra! Sverige har bestämt att barn har rätt att slippa våld och det finns lagar som säger att våld mot barn är förbjudet och att du som ändå utsätts ska få hjälp och skydd från våldet. 

Det finns vuxna som lyssnar om du berättar

Vuxna som arbetar med barn, till exempel lärare, kuratorer, skolsköterskor, personal på förskola och fritids, poliser och sjukhuspersonal är utbildade i att veta hur de ska hjälpa barn som de vet eller tror utsätts för våld. Om du blir utsatt för våld så behöver du hjälp av en vuxen. För att få det behöver du visa eller berätta vad du är med om. Ofta är det lättast att berätta för en vuxen som man känner eller litar på, som en lärare eller kuratorn på skolan. Ett första steg till att våga berätta kan också vara att ringa, chatta eller mejla med en kurator på Bris. Då kan vi prata om vem just du skulle kunna berätta för och hur du kan göra det. Bris kan också hjälpa dig att få kontakt med polisen eller socialtjänsten om du vill det.

Här kan du få hjälp

 • Ringa 112 till polisen. Då kopplas också socialtjänsten in.
 • Ringa eller gå till socialtjänsten där du bor.
 • Berätta för en lärare, fritidspersonal, skolkurator, skolsköterska eller någon annan vuxen.
 • Ringa eller gå till ungdomsmottagningen. Din närmaste mottagning hittar du på www.umo.se
 • Ringa, chatta eller mejla till Bris

 

×

Lämna chatt