Grundläggande behov

Vissa behov har alla barn, i alla åldrar, gemensamt. De är grundläggande.

Varje barn behöver omvårdnad och omsorg, både fysisk och psykisk. Barnet behöver närhet, förutsägbarhet, trygghet och beskydd, liksom nära, goda och långvariga relationer till vuxna som tycker om och vill barnet väl.

Hur behoven ser ut och hur de vuxna bäst tillgodoser dem förändras i takt med barnets stigande ålder och varierar mellan olika individer. Till exempel behöver det lilla barnet ha någon av sin(a) närmaste vuxna hos sig hela tiden, medan det äldre barnet måste vara trygg med att den vuxna finns där när barnet behöver hen. Men behovet av trygga nära vuxna finns alltid.

Oavsett barnets ålder är den vuxnas viktigaste uppgift att vara närvarande, lyhörd och intresserad, att försöka förstå vad barnet behöver för att må bra – och att kunna se till att barnet får det. Barnet ska kunna vara trygg med att den vuxna står på barnets sida oavsett vad som händer och att den vuxna stannar kvar.

Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. I första hand är det barnets förälder som ansvarar för att ge barnet vad hen behöver och har rätt till.

×

Lämna chatt