Gruppstöd online

Bris erbjuder gruppstöd online. I samarbete med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) erbjuder vi grupper för barn och ungdomar som har en förälder med ett missbruk eller mår psykiskt dåligt.

Grubbel är en kurs på nätet där vi chattar vid åtta tillfällen under en och en halv timme åt gången. Syftet med Grubbel är att deltagarna ska få stöd, information och råd som kan göra vardagen lite enklare.

Mötet med jämnåriga i liknande situation kan bidra till att minska ensamheten, stärka individen och på sikt förebygga risken för psykisk ohälsa.

Vill du veta mer?

Grubbel görs i samarbete med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som är en del av Centrum för psykiatriforskning vilket är en centrumbildning med Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting. På www.grubbel.nu kan du läsa mer om kursen.

×

Lämna chatt