Bris stödlinje för idrottsledare

Som idrottsledare är du jätteviktig för barn och unga, och vi vet att du gör ett bra jobb. Samtidigt vet vi att vissa frågor kan vara svåra att svara på och ibland uppstår situationer som är svåra att hantera ensam. För dig finns Bris stödlinje för idrottsledare, där vi kan ge tips och råd till dig som vill prata om oro kring ett barn i din förening.

Bris stödlinje för idrottsledare. I samarbete med Riksidrottsförbundet. Med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Bris stödlinje för idrottsledare. I samarbete med Riksidrottsförbundet. Med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Ring oss för råd och stöd

Till stödlinjen kan du som är ideellt engagerad eller anställd inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn i din förening. Samtalet kan handla om allt från allvarliga situationer till mer vardagliga dilemman. Syftet är att du ska få stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Självklart har vi ett tydligt fokus på barnets perspektiv och rättigheter i våra samtal. Vi som svarar är erfarna kuratorer. Särskild kompetens finns också för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt.

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal och du kan självklart vara anonym.

×

Lämna chatt