Välkommen!

Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn och unga. (Ons 29 mars är Bris vuxentelefon stängd pga utbildning).

Barn har rättigheter

Vad säger barnkonventionen och svensk lag? Vad behöver jag som vuxen veta?

Läs mer om det här

Bris stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv

Träffa andra med liknande erfarenheter

För mer information och anmälan

Frågor om barn? Ring 0771 50 50 50 vardagar 9-12

Läs mer

Anar du att ett barn far illa?

Råd om vad du ska göra

Läs mer

Skilsmässa

Läs mer

Missbruk i familjen

Läs mer

Psykisk ohälsa

Läs mer

Utsatt på nätet

Läs mer

Mobbning & kränkning

Läs mer

Oro för din tonåring

Läs mer

Fler vanliga ämnen

Letar du efter fler råd och info kring ämnen vi ofta möter i samtal om barn?

Till vanliga ämnen

Lämna chatt