5 tips inför terminsstart

Nu är det terminsstart för många barn och unga och en del barn ser fram emot skolan, andra tycker att det ska bli jobbigt. Det kan handla om höga krav, tankar kring betyg, ensamhet eller något helt annat. Bris kuratorer Karine och Stina ger 5 tips om hur du som vuxen kan stötta barn och unga i början av terminen:

Karine och Stina, kuratorer på Bris.

Karine och Stina, kuratorer på Bris.

Avsätt tid

Visa att du är intresserad. Erbjud din tid och ditt engagemang på ett sätt som visar barnet att du verkligen menar det. Förmedla till barnet att du kommer finnas vid hens sida hela terminen och hjälpa hen när det behövs. Kanske kan du fråga ditt barn om hen vill att ni sätter er ner tillsammans och pratar om förväntningar och eventuella orosmoln inför skolterminen?

Utgå från just ditt barn

Alla barn är olika och behöver olika stöd. En del barn behöver pepp i pluggandet och uppskattning för att de kämpar och försöker. Andra barn kan ha väldigt höga krav på sig själva och snarare behöva höra att det är viktigt att ta det lugnt och göra något roligt ibland. Prata med ditt barn för att tillsammans hitta en balans.

Vilken vardag vill ni ha?

Fundera på vad du förmedlar till ditt barn, både i ditt sätt att vara och i vad du säger. Tänk på hur ni vuxna i vardagen visar och pratar om stress och oro och hur det kan påverka barnet. Barnets tillvaro hemma och i skolan påverkar och påverkas av varandra, och det är bra att vara medveten om det.

Ha en öppen och flexibel ingång

Du kan bara veta hur ditt barn har det i skolan om du frågar och lyssnar på vad barnet svarar! Kom ihåg att skolan är en plats både för kunskapsinhämtning och för relationer. Livet pågår hela tiden och ett barns situation kan se annorlunda ut från en dag till en annan och det kan vara bra att komma ihåg. Fråga ditt barn: Hur kan jag finnas för dig på bästa sätt under terminen?

Ta hjälp om du behöver!

Om du är orolig för ditt barn, tveka inte att söka stöd och hjälp. Du kan vända dig direkt till skolan, och du kan alltid ringa till Bris vuxentelefon. Den har öppet varje vardag kl 9-12 på 0771-50 50 50.

×

Lämna chatt