Så kan du prata med barn om skrämmande händelser

När det händer svåra och skrämmande saker kan det väcka tankar och känslor hos barn som de kan ha behov av att få stöd kring och prata om. Att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll är den vuxnas viktigaste uppgift. Här är några tips på hur du som vuxen kan göra.

Kolla läget

Ta reda på hur mycket och hur barnet vet och funderar på händelsen och vilka tankar och frågor barnet har.

Ställ frågor

Visa att du vet och att du vill prata om det. Fråga till exempel: "Vad vet du om det som har hänt? Har ni diskuterat händelsen i skolan? Hur har ni pratat om det då? Har du pratat med kompisarna om det här? Vad säger ni då?"

Informera

Vad vet barnet om händelsen och vilken information skulle barnet vara hjälpt av för att få svar på sina frågor, känna en större kontroll och bli lugnad?

Var observant

De flesta barn visar på något sätt om de är oroliga, så var extra uppmärksam och observant.

Överför inte din egen oro

Det är viktigt att du är observant och inte lägger din egen oro på barnet. Utgå inte heller från att barnet är oroligt. Det som väcker tankar och oro hos en vuxen behöver nödvändigtvis inte påverka ett barn på samma sätt.

Var uppriktig

Var ärlig när du svarar på barnets frågor, men ge inte skrämmande detaljer och var uppmärksam på hur svaret tas emot. Uppmuntra barnet i frågandet och säg att det är okej att fråga igen även om du inte alltid har svaret.

Inge hopp

Prata om att det var en hemsk och meningslös händelse, men att den är ovanlig. Berätta att de drabbade får stöd och hjälp och att det finns många som jobbar för att liknade saker inte ska hända igen.

Tänk också på att:

Alla barn är olika och reagerar olika och bör därför bli bemötta på olika sätt.

Barn som redan mår dåligt eller har varit med om svåra händelser tidigare kan behöva extra mycket stöd.

Att barnet hör hur vuxna diskuterar och drar egna slutsatser utifrån det.

Att även vuxna kan behöva hjälp. Prata gärna med någon i din omgivning för stöd, råd och tips.

Bris vuxentelefon om barn 0771-50 50 50

Har du fler frågor? Eller är det något annat du skulle behöva prata om som rör barn? Till Bris vuxentelefon - om barn kan du vända dig med frågor om barn. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal. Vardagar 09.00-12.00.

För barn och unga

Så kan du göra om du blir oroad av hemska händelser.

×

Lämna chatt