Barnperspektiv i samtal

En viktig del av ett barnperspektiv handlar om att vuxna måste låta barn komma till tals och blir lyssnade på. Att komma till tals och bli lyssnad på är inte bara en rättighet enligt barnkonventionen utan också en viktig del för att bygga upp sin självkänsla.

Vikten av att få formulera sig

Vi människor, barn och vuxna, behöver formulera oss och förstå oss själva och vårt sammanhang. I samtal måste vi förstås också försöka göra vårt bästa för att uttrycka oss på ett sätt som är begripligt utifrån barnets ålder.

Barnperspektiv i samtal med barn som provocerar

När vi möter barn som far illa kan det ställa större krav på oss att se saker och ting genom barnets ögon. Att vi förstår barns signaler och använder vår generella kunskap blir än viktigare. Barn som har det knepigt tystnar ofta eller försöker nå fram genom att visa aggressivt eller destruktivt beteende.

Barn visar i regel upp sig i linje med sin egen självbild. Om barnet vi har kontakt med är van vid ett negativt bemötande från vuxna kommer vi, om vi inte tänker oss för, med stor sannolikhet att bekräfta det mönstret. Det är väldigt lätt gjort. Konsekvensen av det skulle kunna bli att de som har störst behov av stöd kan få svårast att ta emot det, för att vi bekräftar deras bilder av sig själva som omöjliga, jobbiga, bortskämda, oviktiga, elaka eller liknande. Pratar ett barn på ett spydigt sätt är det lätt att reagera med ilska och irritation. Det är också lätt att bli fördömande om ett barn berättar att han eller hon gjort någon annan illa. Det är så mycket lättare att möta barn som har förmåga att väcka omtanke hos oss som vuxna.

En av de största riskerna att förlora sitt barnperspektiv i relation med unga som har problem är att man lämnar det till förmån för att man helt plötsligt vill försvara sig, uppfostra, sätta dit, förminska eller liknande. Allt för att det händer något med oss när vi möter barn och ungdomar som inte motsvarar vår bild av hur barn ska vara eller uppträda. Det är mycket mänskligt men ändå något viktigt att förhålla sig till och tänka kring.

Ett barnperspektiv, i relation till barn och unga som "får igång oss", kan innebära att försöka förstå ytterligare en sträcka även om känslan i magen säger något annat. Vi behöver också fundera på hur vi kan ge ett bemötande tillbaka till barnet som inte bara bekräftar hennes bild av sig självt som omöjligt eller destruktivt.

Det finns en grundläggande skillnad mellan begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv. Ett barnperspektiv kan vi som vuxna försöka utveckla genom att se tillvaron med barns ögon i olika sammanhang. Barnets perspektiv däremot kan vi bara få på ett sätt – genom att barnet själv kommer till tals om hur det ser på sig själv och sitt liv.

×

Lämna chatt