Samtal kan göra skillnad

Samtal kan äga rum i olika sammanhang. Många problem lindras och löses i möten med professionella men de flesta av oss kan konstatera att det finns en oerhörd läkande kraft i relationer över huvud taget.

Ett samtal kan äga rum på på ett fritids eller en fritidsgård. Kanske på en ungdomsmottagning. Kanske mellan barnet och en mamma, pappa, mormor, lärare eller med någon i mobbningsteamet. Kanske med bibliotekarien eller vaktmästaren som är så bra att prata med. Kanske med fotbollstränaren, scoutledaren eller en kompis förälder. Kanske med BUP-psykologen, skolläkaren, social-sekreteraren eller den snälla tanten i kassan som alltid har tid. Eller kanske med någon på Bris.

Samtal kan göra skillnad

Människor är viktigast för människor och det är i relationer vi utvecklas och förändras. Vanliga samtal mellan barn och vuxna är oändligt viktiga. Det finns idag gott om forskning som visar att vuxna som vågar vara viktiga och finnas till hands för barn och ungdomar spelar roll och kan göra skillnad.

Tänk om jag inte säger "rätt" saker? Tänk om jag ställer "fel" frågor? Tänk om jag inte räcker till? Ungefär så funderar förmodligen nästan alla ibland som möter barn och har samtal om viktiga saker i deras liv. En del av detta har säkert med barnet att göra. Att vi får barnets känslor och tankar så inpå huden att det märks i våra egna tankar och känslor. En annan del har säkert att göra med vår egen bakgrund, vår önskan om att räcka till och vara bra nog. Om och om igen bekräftas att relationen betyder väldigt mycket för samtal. Det är viktigt att känna till. När vi känner oss otillräckliga är det en trygghet att veta att det finns gott om forskning som visar att någon vuxen som "finns där" är en skyddsfaktor som många gånger innebär en avgörande skillnad.

Värme, äkthet och empati

En nära och god relation och ett klimat som präglas av värme, äkthet och empati är avgörande i alla sammanhang där samtal om viktiga saker förekommer, inte minst mellan barn och vuxna.

Vuxna – en skyddsfaktor

Oavsett vilken relation vi har i förhållande till det barn vi har samtal med finns det anledning att inte tappa bort andra vuxna. Alltså sådana som befinner sig i ett annat sammanhang än vi själva. Som professionell finns det anledning att ta tillvara resurser i familjen och i det övriga nätverket. Det motsatta gäller förstås också. Som ideell ledare, förälder eller liknande är det precis lika viktigt att påminna sig om, och använda, professionella resurser när det kan behövas.

Barn behöver så många skyddsfaktorer som det bara är möjligt, från olika håll i tillvaron. Som vuxna är vi var och en potentiella skyddsfaktorer för barn och unga vi möter. Vi vuxna, oavsett i vilket sammanhang vi möter barn och ungdomar har en väldigt viktig uppgift, att finnas till hands för samtal om viktiga saker i barns och ungdomars liv.

Varje år tar Bris emot tusentals samtal, chattar och mejl från barn och unga som handlar om allt mellan himmel och jord. Om önskan att få en hamster i födelsedagspresent, om mobbning, rädsla för döden, tankar om kroppen och om oro för betygen i skolan. Dom handlar om känslan av att vara onormal, om misshandel, om oro för en kompis eller om glädjen över att ens föräldrar efter en jobbig skilsmässa äntligen kan prata med varandra igen. Samtalen handlar verkligen om allt. Och det är precis i de här samtalen, om viktiga saker i barn och ungdomar liv, som vi som vuxna har en så viktig uppgift.

×

Lämna chatt