Varför samtala?

Många barn och unga som kontaktar Bris ger uttryck för att det är viktigt att få berätta. Det är ett skäl gott nog till att skapa möjlighet för barnet att få formulera sig.

Berättandet – ett viktigt syfte med samtal

Det finns många syften med att lyssna på vad barn har att säga. Berättandet, att få formulera sig, är en viktig del för förändring och utveckling. Om man tänker sig vägen till att få hjälp med sina bekymmer som en trappa så kan de första trevande försöken till samtal med någon vuxen utgöra de första trappstegen. När barnet märker att deras problem är möjliga att prata om och att de blir tagna på allvar, kan det ge mod att gå vidare till nästa steg. Vi kan alltså hjälpa barn och unga att förstå det som händer i tillvaron.

Lyssna bara på ordet självkänsla. Det handlar om att känna sig själv. En viktig del av självkänslan är att veta saker och ting om sig själv och sitt sammanhang. Att förstå såväl sig själv som sina nära och kära och det som händer i tillvaron. Tänk vad viktigt det är att vi pratar med barn och unga. Att vi låter dem komma till tals. Att vi gör allt vad vi kan för att vara personer som de kan berätta för om viktiga saker i deras liv.

Vikten av att lyssna på barnet

Om vi fokuserar just på att skapa möjlighet för barn och unga att berätta så är det viktigare att vara än att göra, åtminstone till en början. Om vi ska skapa förutsättningar för barnet att berätta är också lyssnandet centralt. Att lyssna är så mycket mer än att bara vara tyst när barnet pratar. Lyssnandet innebär förstås att höra vad barnet säger men också att försöka förstå vad som menas med det som sägs, hur det sägs och kanske ibland även vad som inte sägs. I detta framträder också skillnaden mellan att höra och att lyssna. Höra innebär förmågan att ta emot ljud medan lyssna handlar om att man försöker förstå det som sägs.

För att ge barnet möjlighet att berätta är det också viktigt att lyssna på sig själv. Identifierar vi våra egna tankar och känslor minskar risken för att vi ska störa barnets berättelse när den rör och berör våra egna åsikter och fördomar. Om barnet ska få berätta måste vi "hålla i oss", annars är risken stor att råd i olika former kommer så snabbt att berättandet inte ges en chans. Tips och råd kan emellanåt vara väl så viktiga men inte istället för att låta barnet berätta – utan också.

Man kan alltid göra något

Vi kan alltid göra något. Det är viktigt att komma ihåg det. Ibland kan det handla om något konkret, medan det andra gånger är just modet att "bara vara där" som är att göra. Vägen vidare går ofta via erfarenheten att det går att dela det som är jobbigt med någon vuxen i sin närhet, en vuxen som inte går sönder, som är stadig och finns kvar.

×

Lämna chatt