Ensamstående förälder

Ensamstående förälder kan man vara på olika sätt. Det är olika för olika barn också, men en sak har alla de barnen gemensamt: de bor inte hela tiden eller inte alls med båda sina biologiska föräldrar.

Ensamstående föräldrar – lika, men olika

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför får den ensamstående föräldern ett särskilt ansvar för att barnet, utifrån barnets bästa, får så god kontakt som möjligt med sin andra förälder.

Om du är ensamstående men har gemensam vårdnad med barnets andra förälder ansvarar ni tillsammans för ert barn, även om barnet bor hos dig hela tiden. Det ställer speciella krav på er förmåga att samarbeta kring barnet. Är du ensamstående och har enskild vårdnad om ditt barn betyder det att du själv får fatta alla beslut som gäller barnet, till exempel val av skola och val av behandling inom sjukvården. Den andre föräldern ska få information från dig om vilka beslut du tar.

Ibland finns det inte en annan förälder. Ditt barns mamma eller pappa kan vara död. Ditt barn kan ha kommit till dig genom adoption där du från början är den enda föräldern. För en del barn är det så att det av andra skäl aldrig blir möjligt för dem att få veta vem deras pappa är. Självklart spelar allt det här en roll för både ditt barn och villkoren för ditt föräldraskap.

Barn har rätt till båda sina föräldrar

Alla barn har rätt till båda sina föräldrar. För alla de barn som lever med en ensamstående förälder kan inte den rätten uppfyllas på precis samma sätt. Har du och ditt barns andra förälder gemensam vårdnad och barnet bor hos er båda, så har ditt barn i praktiken båda sina föräldrar närvarande i sitt liv. Då kan rätten till sin förälder handla om att ingen av er talar illa om den andra föräldern, utan att båda låter barnet förstå att ni respekterar varandra, även om ni har valt att inte leva med varandra.

För andra barn till en ensamstående förälder kan den andra föräldern vara mer eller mindre närvarande i barnets liv under uppväxten. Rätten för ditt barn till sin andra förälder kan du hjälpa ditt barn med om:

  • du medverkar på ett sätt så att ditt barn får möjlighet att träffa sin andra förälder så ofta som det är bra för ditt barn
  • du inte talar illa om ditt barns andra förälder med ditt barn eller med andra när barnet hör det;
  • du håller ditt barn utanför eventuella konflikter som du har med ditt barns andra förälder;
  • du hjälper ditt barn att även hålla kontakt med andra släktingar på den andra förälderns sida. Kan ditt barn inte alls träffa sin andra förälder, kan kontakten med till exempel en farbror eller en morförälder bli extra viktig;
  • du som är förälder till ett barn som aldrig har träffat sin andra förälder, alltid berättar och talar om den andra föräldern på ett respektfullt sätt inför ditt barn.

Att orka på egen hand

Även om man är en ensamstående förälder som har gemensam vårdnad med den andra föräldern och allt fungerar bra, så har man ändå mycket ensamtid med sitt barn eller sina barn. Man måste i vardagen ta snabba beslut på egen hand i diskussioner med sitt barn. Ta hela konflikten med tonåringen utan att få hjälp. Sköta hela hemmet. Ibland vara bunden till bostaden helt och hållet.

Man kan vara ensamstående förälder till ett barn som har större behov än barn i samma ålder brukar ha, till exempel om man har ett barn som har en funktionsnedsättning. Ännu mer av detta blir det om man på alla sätt är barnets enda förälder.

Våga söka stöd

Det finns många familjer med två vuxna i samma hushåll som inte får vardagen att fungera om de inte får hjälp, både praktiskt i hemmet och hjälp som mer handlar om att till exempel mormor och morfar tar hem barnbarnen till sig en helg så att man får en stund för sig själv.

Är man inte två föräldrar som kan hjälpas åt, kan det vara så att man i ännu högre grad ibland måste få stöd och hjälp av någon annan. Inte för att man är en sämre förälder, utan för att man är just bara en förälder, och inte två.

Många har vänner och släktingar som det går att fråga om hjälp. Man får själv lite avlastning och på köpet får ens barn relationer till andra vuxna. Det mår alla barn bra av. Det kan till och med vara så att en del barn utvecklas bättre av att träna sig att vara med andra vuxna och i andra hem än det egna.

Men om den hjälpen inte räcker till kan man överväga om man vill ansöka om en kontaktfamilj åt sitt barn hos socialtjänsten. Det är inte så att man automatiskt har rätt till att få en kontaktfamilj för att man är ensamstående, utan socialtjänsten gör först en utredning för att bedöma om ditt barn har behov av en kontaktfamilj. Du kan få mer information om kontaktfamiljer om du ringer till socialtjänsten i din kommun. En del kommuner har också information på sina hemsidor på internet.

Ekonomi

Ensamstående föräldrar har ofta sämre ekonomi än föräldrar som lever tillsammans. Det är inget konstigt, eftersom två löner räcker till mer än en. Dessutom är det ofta kärnfamiljen som är normen för hur regler och lagstiftning arbetas fram när det gäller familjers ekonomi. Det är inte många kärnfamiljer som tycker att de kan leva på vårdnadsbidraget, i en utomståendes ekonomi räcker det ännu mindre.

En del frågor som du kan ha kring din ekonomi som har att göra med att du är en ensamstående förälder eller kommer att bli det kan Försäkringskassan svara på. Det kan gälla frågor om underhållsbidrag eller delat barnbidrag.

Har du svårigheter med att få din ekonomi att gå ihop kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det kan vara så att du har så låg inkomst i förhållande till vissa utgifter, att du har rätt att få hjälp enligt de lagar och riktlinjer som socialtjänsten ska följa.

×

Lämna chatt