Mor-och farföräldrar

Mor- och farföräldrar är viktiga personer för sina barnbarn. Har barnbarnet en god kontakt med sina mor- och farföräldrar stärker det barnets upplevelse av att vara älskad och omtyckt. Även för barnets föräldrar kan engagerade mor- och farföräldrar tillföra något positivt. Det finns flera som bryr sig om barnet och ibland kan man få lite hjälp och avlastning i form av barnpassning.

Var engagerad, men respektera den nya familjen

Att engagera sig utan att lägga sig i för mycket är ibland en svår konst. Vad får man säga och ha synpunkter på när det gäller barnbarnen? Kan regler och värderingar vara annorlunda än dem man själv har, och ändå vara acceptabla?

Tiden går och saker förändras. Det som gällde när man själv var småbarnsförälder kan det finnas en annan uppfattning om i dag. Tänk bara på det här med amning. Under en period var det enda rätta att barnet skulle ammas prick var fjärde timme. Sedan var det total frihet som gällde. Verkade barnet hungrigt skulle man prova att ge det mat, oavsett om det hade ätit nyss.

Mor- och farföräldrar bestämmer förstås vilka regler som gäller hemma hos dem, men får ibland finna sig i att barnbarnet har det annorlunda i sitt hem än om man själv fick bestämma.

Oro för barnbarn

Är du orolig för att ditt barnbarn inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar? Inte på det sättet att du tycker att det inte blir skött precis som du skulle vilja, utan att du befarar att ditt barnbarn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda av sina föräldrar. Det kan handla om att du anser att ditt barnbarn inte blir väl omskött rent fysiskt (mat, rena kläder, hygien) eller att någon av föräldrarna har som uppfostringsmetod att hota och skälla på barnet på ett sätt som gör barnet osäkert och ängsligt. Vad gör man om man misstänker eller vet att barnbarnet blir slaget?

Är det i sådana fall möjligt för dig att prata med barnets båda föräldrar, eller med en av dem? Kan du uttrycka att du är orolig, utan att det låter som en anklagelse mot föräldrarna? Människor som känner sig anklagade blir ofta försvarsinställda, och med försvarsinställda människor blir det svårt att fortsätta ett samtal.

Skydda ditt barnbarn

Känner du en allvarlig oro för ditt barnbarn, ska du anmäla det till socialtjänsten. Det är inte lätt, men både ditt barnbarn och föräldrarna behöver i en sådan situation hjälp. Du anmäler för att skydda ditt barnbarn och för att föräldrarna ska få hjälp till ett bättre föräldraskap.

Får mitt barnbarn flytta hem till mig?

En del barn växer upp hos sina mor- eller farföräldrar. En anledning kan vara att barnets föräldrar har dött, en annan att barnets föräldrar har så stora svårigheter i sina liv att de inte kan ta hand om sitt barn.

Har du som är mor- eller farförälder funderingar kring om det bästa vore för ditt barnbarn att bo hos dig och i så fall undrar hur man ska gå till väga? Då kan du ringa ditt barnbarns hemkommun och be att få tala med någon som arbetar på familjerätten eller inom familjehemsvården för att få mer information utifrån din och ditt barnbarns situation. Viktigt att veta är att ditt barnbarn inte kan bo hos dig under en längre period utan att socialnämnden i ditt barnbarns hemkommun har godkänt det.

×

Lämna chatt