Självkänsla

En stark och positiv självkänsla handlar om att man tycker att man duger och är bra som den man är. Ibland blandar vi ihop självkänsla med självförtroende. Självförtroende handlar mer om att veta att man är duktig på att prestera, att man klarar av att göra saker.

Bekräftelse stärker självkänslan

Det finns ett samband mellan självkänsla och självförtroende; att känna att man kan något, att man lyckas, påverkar förstås även självkänslan. Det är när all vår självkänsla är beroende av att vi lyckas eller är bäst som vi kan råka illa ut. Ingen kan alltid lyckas och ingen kan alltid vara bäst. Men med en tillräckligt stark självkänsla vet vi att vi har ett värde ändå.

Ett barns självkänsla växer sig stark av att barnet blir bekräftat. "Åh, vad du hjälper mig fint!", kan vi säga till vår treåring som plockar upp saker från golvet. "Vad roligt, är det du som kommer hem?", kan vi säga till skolbarnet som far in genom ytterdörren. Sådana budskap betyder något helt annat för ett barn än att få höra: "Akta dig, du är bara i vägen!" eller att ingen där hemma märker att man kommer hem, knappt säger hej.

Hur god självkänsla ett barn har kan skifta under uppväxten. Något kan inträffa som gör att även den bästa självkänsla blir låg. Om du känner igen mycket av följande hos ditt barn eller din tonåring och det är så över lång tid, kan det handla om en självkänsla som behöver lite hjälp för att bli starkare.

  • Vågar inte prova på saker, är rädd för att misslyckas.
  • Blir jätteledsen när något inte går bra.
  • Är rädd för att säga vad han eller hon tycker.
  • Försöker alltid vara andra människor till lags.
  • Tycker att han eller hon är dålig på det mesta.
  • Blir avundsjuk på andra som kan och lyckas.

Att ibland bli avundsjuk, eller ibland känna sig som sämst i världen, det kan alla göra – även den som har en bra stark självkänsla. Det är när det alltid eller för det mesta är så här för ditt barn som något behöver göras.

Självkänslan påverkas av andra

Om ditt barn har problem med en låg självkänsla, behöver det inte bara bero på barnets personlighet. Alla barn påverkas och utvecklas i samspel med sin familj, sin skola och det samhälle som barnet lever i. Om det finns stora problem i en familj under en längre tid, påverkar det förstås också ett barn. Att bli mobbad i skolan är en jättepåfrestning för alla barn, och får inte barnet som mobbas hjälp så att mobbningen slutar, riskerar man alltid att dess självkänsla skadas.

Föräldrar kan stärka sitt barns självkänsla

Som förälder kan du stödja ditt barns självkänsla. En låg självkänsla går faktiskt att stärka. Ditt stöd handlar inte om några stora, krävande insatser vid något speciellt tillfälle, utan det är snarare tvärtom: Om du i vardagen är närvarande, bekräftande och lyssnande när du är tillsammans med ditt barn, ger du ditt barn en bra grund att bygga vidare på. Så här kan du stödja ditt barn till en god självkänsla:

Visa ditt barn att du tycker om det

Både i ord och handling, och utan krav på motprestation av barnet. Berätta att du tycker om ditt barn. Krama ditt barn. Barn som känner sig älskade och respekterade av sina föräldrar känner sig ofta också trygga med andra människor.

Lyssna på ditt barn

Stanna upp och lyssna på riktigt, inte med ett halvt öra.

Ge ditt barn uppmuntran

Om det inte går så bra när ditt barn försöker sig på något, så visa att ett misslyckande inte är hela världen. Ibland är det viktigaste att man vågar försöka, och man kan behöva försöka många gånger innan man klarar en sak. I en familj där atmosfären är tillåtande och icke-fördömande är det mycket lättare för ett barn att våga utforska och pröva.

Bekräfta ditt barns känslor

Det är inte detsamma som att alltid trösta. Om man är ledsen och får höra: "Nej, inte ska du gråta, nu gör vi något roligt istället." eller något liknande kan barnet få uppfattningen att det inte är tillåtet att känna sig ledsen. Om du istället säger ungefär: "Ja, jag ser att du är ledsen, ska vi sätta oss tillsammans ett tag?", får ditt barn möjlighet att berätta för dig, samtidigt genom ditt bemötande en erfarenhet som säger att känslor behöver man inte vara rädd för, det verkar inte mamma eller pappa vara.

Gör aldrig bort ditt barn

Varken när ni är själva eller inför andra.
Ge ditt barn uppgifter och ansvar som det finns en chans att barnet klarar. Det ska vara okej att misslyckas, men det är inte bra för självkänslan att misslyckas för ofta. Att kräva att en tonåring som går på gymnasiet ställer sin väckarklocka, kliver upp och kommer iväg till skolan utan inblandning av vuxna är rimligt, men inte för ett barn som går på lågstadiet.

Låt ditt barn känna att det duger

Om du är förälder till flera barn så undvik att jämföra, till exempel betyg, idrottsprestationer, mognad. Alla har olika förutsättningar. Lär istället ditt barn att det är roligt att försöka och att göra så gott man kan.

Samarbeta med skolan

Våra barn tillbringar en stor del av uppväxten i skolan. Skolan, inklusive förskolan, är för många barn den första arenan där de ska klara sig utan sina föräldrar. De som arbetar där ser mycket av våra barn, och de ser våra barn i andra sammanhang än vi själva gör. Är du orolig för ditt barns självkänsla, kan det vara en idé att prata med någon som känner ditt barn i skolan eller på förskolan. Dels får du höra hur någon annan uppfattar ditt barn och dels kan ni tillsammans komma fram till hur ni bäst stödjer ditt barn.

×

Lämna chatt