Skilsmässa

Många föräldrar plågas av dåligt samvete gentemot sina barn när de bestämmer sig för att skiljas. Hur ska det bli för barnen? Kan någon av oss bo kvar i bostaden? Måste vårt barn byta skola? Det är sällan barnets önskan att föräldrarna ska skilja sig – även om det förekommer.

Det går inte att vifta undan eller att bagatellisera en skilsmässa. Den gör ont, samtidigt som den kan vara nödvändig, den enda utvägen. Då får man skilja sig med barnets bästa i åtanke. Hur kan vi göra för att det ska bli så bra som möjligt för vårt barn när vi inte längre lever tillsammans? Vem ska barnet bo hos? Hur ska vi berätta om skilsmässan för vårt barn? Hur ska jag klara av att behålla min ilska för mig själv och inte berätta för mitt barn om hur illa behandlad jag känner mig av mitt barns andra förälder? Det här är frågor som många föräldrar som går eller har gått igenom en skilsmässoprocess känner igen.

De flesta föräldrar känner nog också igen att skilsmässan tar mycket av ens kraft. Både innan man kommer till beslut och tiden efter. Det kan vara svårt med ork över för barnet, hitta svar på barnets frågor, ta emot reaktioner som kan komma. Barn kan bli ledsna, arga, bråkiga, tysta – eller jätteduktiga, för att de förstår att föräldrarna har det svårt. Barn behöver stöd från sina föräldrar, även när de beter sig så här. Och de behöver höra, ibland många gånger, att det inte beror på dem att föräldrarna skiljer sig.

"Jag och barnens andra förälder har separerat och är inte överens om vad vi tycker är det bästa för barnet. Hur ska vi göra?"

- Samtal från Bris vuxentelefon

Berätta för ditt barn

Om det är möjligt, så försök att ni båda två är närvarande när ni ska berätta för ert barn att ni ska skiljas. Visa barnet att ni kommer att vara föräldrar båda två, även om er kärleksrelation har tagit slut.

Lyssna och låt barnet uttrycka sina känslor. Känslor är aldrig rätt eller fel. I all välmening vill vi ofta trösta den som är ledsen och säger något i stil med "du behöver inte vara ledsen, det fixar sig". Barnet (som ju verkligen känner sig ledsen) blir lämnad ensam med sin känsla och kan bestämma sig för att inte visa den eftersom ändå ingen förstod. Vad man som vuxen ska förmedla är att man tar ansvar för att hitta en lösning som leder till att det kan kännas annorlunda och lite bättre längre fram, även om allt känns precis hopplöst i dag.
Respektera den andra föräldern

En skilsmässa rymmer många starka känslor, inte minst om den ena partnern blir lämnad för någon annan. Var noga med att inte använda ditt barn som samtalspartner om din sorg och smärta kring detta, om hur illa du tycker att barnets pappa eller mamma har betett sig mot dig, även om du kan ha rätt i vad du tycker. Du kan ha blivit lurad, förd bakom ljuset, utnyttjad – men den som har gjort dig illa är fortfarande ditt barns pappa eller mamma, och ditt barn kan hamna i svåra lojalitetskonflikter om du utsätter barnet för att ta ställning i konflikten.

Lyssna på barnet – men ta besluten själva

När ett hem ska bli två måste många nya beslut till. Ett gäller var barnet ska bo. Både hos mamma och pappa? Lika mycket på varje ställe? Bara hos den ena föräldern? Många föräldrar vill låta barnet bestämma, kanske för att vara snälla mot barnet, men för nästan alla barn kan det vara omöjligt att svara på frågan. Att välja den ena föräldern framför den andra går inte. Kan man istället hjälpa barnet med att berätta hur det tänker, ställa frågor om hur det skulle bli att bo hos pappa, bo hos mamma så får man istället inblick i barnets värld och kan fatta ett beslut som man som vuxen är ansvarig för, inte barnet.

Hjälp av någon utifrån

Många föräldrar behöver hjälp av någon utomstående i sin skilsmässoprocess. Ofta redan innan man har kommit till beslut om vad man vill. Någon som lyssnar och som hjälper paret att lyssna på varandra. Någon som har erfarenhet av skilsmässor och som kan svara på många av de frågor som brukar dyka upp.

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda Familjerådgivning till sina kommuninvånare. De som arbetar som familjerådgivare har sekretess, det vill säga de får inte berätta vidare vad de har fått veta av dig och din partner under era samtal. De skriver inga journaler och man får vara anonym om man vill. Kostnaden för besöken varierar från kommun till kommun, men en vanlig kostnad är 200-300 kronor per gång. Vanliga skäl till att man söker sig till Familjerådgivning är:

  • ett försök att rädda sitt förhållande
  • hjälp att kunna prata med varandra
  • en i paret har varit otrogen
  • känslorna har tagit slut
  • hitta ett sätt att skiljas som blir så bra för barnen som möjligt.

I alla kommuner finns också en avdelning eller enhet inom socialtjänsten som har hand om alla frågor som rör familjerätt. På familjerätten kan man få hjälp att skriva avtal om vårdnaden om ett barn, umgänget mellan ett barn och en förälder, och barnets boende. På familjerätten arbetar man också med samarbetssamtal som ska hjälpa föräldrar att just samarbeta bättre om barnen efter en skilsmässa. Alla besök på familjerätten är kostnadsfria, och man kan beställa tid genom att ringa kommunens växel och säga att man vill prata med någon på familjerätten.

Stöd för barn i skilsmässa

Vissa kommuner erbjuder även stöd för barn som är med om skilsmässa. En vanlig stödform är grupper för barn där barnet får träffa andra barn med liknande erfarenheter. De som arbetar på familjerätten brukar vara väl insatta i vilket stöd det finns för barn i just din kommun.

×

Lämna chatt