Stress

Det går inte att prata om stressade barn utan att prata om stressade föräldrar eller stressade familjer. Eller en stressande skolmiljö. Barn påverkas av sin omgivning.

Många barn har en tillvaro som kan ge dem stress. Vuxna är ofta stressade. I många familjer är det ont om tid. Att bli accepterad bland kamrater, uppfylla ideal som sprids i media, få höga betyg, komma in på rätt utbildning – stress kan ha många orsaker. Det är när stressen finns i våra liv mest hela tiden som den kan bli skadlig. När vi hela tiden ställs inför nya krav och knappast vet hur vi ska klara dagen. Men stress kan också bli värre av sådant som att ständigt oroa sig eller att ha små möjligheter att påverka sitt eget liv.

Tecken på stress

Stress kan visa sig hos ett barn på många sätt. Du känner säkert igen många av de tillstånden hos dig själv när du är stressad:

 • oro
 • ilska
 • irritation
 • oförmåga till koncentration
 • nervositet
 • huvudvärk
 • magont

Hjälp för att minska stress

Fundera över om det kan finnas för mycket stress i ditt barns liv kopplat till:

Skolan, skolprestationer:
Tycker ditt barn att det är för mycket läxor och prov? Hur är det med lugn och ro under lektionerna? Vilka krav ställer barnet på sig själv? Vilka krav tror barnet att ni föräldrar har på det? Lärarens krav?

Hemmet, familjen:
Tycker ditt barn att det får sova tillräckligt? Tycker ditt barn att det är mycket bråk hemma? Finns det något i familjen som oroar barnet? Känner barnet ett för stort ansvar hemma? Finns det möjlighet för barnet att vara i fred i hemmet?

Idrottsaktiviteter:
Är det roligt att idrotta? Tar träningarna för mycket tid?

Fritiden:
Är det för många aktiviteter? Är det för mycket skärmtid? Blir ditt barn stressad av att vara aktiv på sociala medier eller online/dataspel?

Kompisar:
Är det ofta bråk med kompisarna? Känner ditt barn sig ensam? Förekommer det mobbning bland kompisarna?

Även andra saker kan förstås orsaka stress hos ett barn, men familj, skola, fritid och kompisar är vanliga områden som finns i alla barns liv. Om ditt barn tycker att skolan orsakar mycket stress, kan det vara svårt för dig att lösa det på egen hand. Prata med ditt barn om att ni kan kontakta skolan för att få till en förändring.

Förälders stress

Stress smittar från barn till föräldrar. Finns det stress i ditt liv som du tror orsakar stress i ditt barns liv? Kan du göra något åt den, så att den inte blir långvarig? All stress har man inte makt över. Men det är heller inte helt ett stressfritt liv som barn behöver. Små förändringar kan ge tillräckligt bra utslag. Det kan handla om att ha möjlighet att gå ner i arbetstid några timmar, att inte boka upp alla helger med olika aktiviteter eller att bestämma sig för att dra ner på sina ambitioner i hemmet.

Om att må bra

Det finns en hel del som man kan påverka för att öka sina chanser att må bra. Som förälder kan man hjälpa sitt barn till många av de sakerna. Tonåringar har man inte lika stor möjlighet att påverka, men det man lyckas med kan göra skillnad.

Bra vardagsrutiner är viktiga

Alla barn och tonåringar mår bra av att sova lagom mycket, äta bra och lagom mycket och av att röra på sig. Det är några av de viktigaste grunderna för att må bra, men som är lätta att slarva med. Bra vanor kring mat, sömn och motion gör att barns och tonåringars hälsa stärks. Ibland kan det vara ganska små förändringar som behöver göras för att det ska bli en förbättring. Du kan hjälpa ditt barn genom att det får:

 • tillräckligt med sömn.
 • frukost innan det går till skolan.
 • tillräckligt med rörelse/motion.
 • avkoppling en stund innan det är dags att sova.

×

Lämna chatt