Skolstress

Skolan är en möjlighet till lärande och utveckling. Men många barn känner sig också stressade av alla de krav som de känner i skolan: läxor, prov och att få bra betyg för kunna söka in på den utbildning man vill. Press att vara populär, status bland kamrater, otrygghet för den som är mobbad eller en stressig och bullrig skolmiljö kan också vara orsaker till skolstress.

Skolstress hos barn och tonåringar

Om ditt barn klagar på stress som handlar om skolan eller om du misstänker att ditt barn kan uppleva stress som har med skolan att göra, kan stressen till en del bero på att ditt barn:

  • har höga krav på sig själv, bara att vara bäst/få högsta betyg räknas
  • har orimliga krav på sig själv i förhållande till sin förmåga
  • bekymrar sig mycket för att inte få tillräckligt höga betyg

Det finns barn och tonåringar som pressar sig själva att prestera oerhört bra i alla ämnen, hela tiden. Finns det kravet dessutom hos föräldrarna, eller att barnet tror att det är så, ökar förstås pressen på att lyckas. Det finns även andra saker än prestationskrav som kan få barn och tonåringar att känna stress i skolan. Att vara utsatt för mobbning eller andra saker som gör att ditt barn inte upplever skolan som en lugn och trygg plats, kan också orsaka stress.

Hjälp ditt barn att minska stressen

Även om du inte kan bestämma över antalet läxor, prov eller vissa andra inslag i ditt barns skolmiljö, så kan ändå du vara med och påverka hur ditt barn har det i skolan. Genom dialog med skolan, t ex vid utvecklingssamtal, kan du beskriva hur ditt barn påverkas och kanske komma med förslag på förändringar. Dessutom kan du hjälpa ditt barn genom att påverka hur mycket stress det finns i ditt barns eller din tonårings liv utanför skolan, och hur mycket stress som finns i er familj.

Många barn har flera olika fritidsaktiviteter efter skoldagen som tar mycket av både barns och föräldrars tid. Känner du igen att den fritidsaktivitet som ditt barn började med för att det skulle vara något positivt och berikande istället har blivit en orsak till stress, kan du ta nya beslut. Istället för tre, fyra aktiviteter i veckan som en del barn har, kan du överväga om det räcker med en eller två. En fritidsaktivitet där barnet dessutom känner stora krav på att vara duktig kan också vara orsak till stress. Ibland kan en aktivitet mindre betyda mer tid att vara tillsammans och hinna prata med varandra.

När man pratar om barn och stress, måste man också prata om föräldrar och stress. Om ett barn upplever mycket stress i skolan, har en alltför hektisk fritid med schemalagda aktiviteter de flesta dagar och om dessutom barnets föräldrar är pressade och stressade av exempelvis mycket arbete och långa arbetsdagar som för med sig ett långvarigt underskott på tid, så blir inte enbart skolstressen det som barnet behöver hjälp att förändra.

Bra vardagsrutiner gör att barn orkar bättre

Bra vanor kring mat, sömn och motion gör att barn är mer mottagliga för inlärning och att barn orkar bättre. Ibland kan det vara ganska små förändringar som behöver göras för att det ska bli en förbättring. Du kan hjälpa ditt barn genom att det får:

  • tillräckligt med sömn
  • frukost innan det går till skolan
  • tillräckligt med rörelse/motion
  • avkoppling en stund innan det är dags att sova

×

Lämna chatt