Ätstörningar

Känner du oro för att din tonåring har problem med maten? Skaffa dig kunskap om ätstörningar och tala om för din tonåring vad du ser och märker. Ätstörningar kräver ofta professionell hjälp. Ju snabbare man får hjälp, desto bättre.

Vad är ätstörningar?

Det finns olika typer av ätstörningar, till exempel anorexi som innebär att man äter nästan ingenting, och bulimi då man (hets)äter, men kräks upp maten efteråt. Känner du igen flera av följande saker hos din tonåring kan det tyda på en ätstörning:

  • äter väldigt lite, undviker att äta med er andra, kommer med förklaringar som "jag har precis ätit"
  • går ner för mycket i vikt, men vill ändå gå ner mer, uppfattar sig själv som för tjock
  • är trött och orkar inte med som normalt
  • tränar väldigt mycket, eventuellt i kombination med extrem hälsomedvetenhet, till exempel följer någon diet extremt noga och mår psykiskt dåligt av att göra avsteg från den
  • misstanke (för att det sker i smyg) om att din tonåring hetsäter och eventuellt kräks upp maten efteråt
  • använder laxermedel
  • stort kontrollbehov

Även andra vuxna än föräldrarna till en tonåring med en ätstörning kan förstås reagera och oroa sig. Känner du igen dig i detta, kan det vara värdefullt om du utifrån din relation till tonåringen och föräldrarna har möjlighet att stötta så att tonåringen får hjälp.

Varför får unga människor ätstörningar?

Det finns förstås inte ett enda svar på frågan. Men för många som har utvecklat en ätstörning har det börjat med ett missnöje med vikten och en bantning som har gått för långt. Istället för att bli så nöjd som man trodde att man skulle bli om man vägde ett antal kilo mindre, känner man sig fortfarande kritisk till sin kropp eller allmänt olycklig.

Mycket av det som tonåringar möter i media handlar om att se bra ut på utsidan. Många av oss vuxna kämpar med vår vikt och att se yngre ut än vi är. Idoler och kändisar stajlas, tänder bleks och kroppar byggs om. Att vara snygg och smal har blivit detsamma som att vara lycklig. Om det har påverkat just din tonåring till sin ätstörning är svårt att påstå, men för en ung människa som känner sig osäker på om han eller hon duger, kan yttre faktorer både hjälpa och stjälpa.

En del tonåringar med ätstörningar kan berätta om att de har ett starkt kontrollbehov. Att få kontroll över både vad man äter och hur mycket (lite) man äter, blir ett sätt att skaffa sig kontroll, samtidigt som man motsägelsefullt är fången i sitt behov av kontroll. Man bestämmer inte själv längre. Det är bland annat därför det är viktigt att söka hjälp tidigt, så att destruktiva tankar och processer inte har blivit alltför invanda.

Hur kan jag hjälpa min tonåring?

Att vara förälder till en tonåring med en ätstörning är många gånger att känna maktlöshet. Och maktlöshet brukar följas av ilska. Det är naturliga känslor att känna i en desperat situation. Man vill skälla och tvinga någon att äta eller att sluta kräkas. Rätta till allt kring maten. Men det brukar inte hjälpa, för ätstörningen handlar inte bara om mat. I ätstörningen finns behovet av kontroll, självföraktet, den förvridna kroppsuppfattningen, tankarna om att "bara jag väger fem kilo mindre blir jag lycklig",

Det bästa du kan göra som förälder är att visa att du ser problemen, tar dem på allvar och hittar vägar in till din tonåring som gör det möjligt att prata om allt som hänger ihop med ätstörningen. Du behöver inte ha svar på allt, kunna allt, men visa att du är beredd att stötta och hjälpa. Du kan möta mycket förnekelse hos din tonåring, men det behöver inte alls betyda att du har fel i vad du ser och känner, utan att det tillhör själva ätstörningen att bortförklara den.

Professionell hjälp

Stöd och behandling när det handlar om ätstörningar finns oftast inom landstingets hälso- och sjukvård. För barn upp till 18 år kan den antingen ges på BUP eller speciella enheter inom BUP. Har din tonåring fyllt 18 är det din tonåring själv som måste söka hjälp. Ofta är det så att om BUP har en enhet för ätstörningar är även unga vuxna välkomna att söka sig dit. I vilket fall som helst kan man vända sig till BUP för att få information om hur vården är uppbyggd där man bor. Även ungdomsmottagningen och vårdcentralen kan lämna information, även om det inte är där man får hjälp.

Behandlingen mot ätstörningar kan se väldigt olika ut. En del tonåringar blir erbjudna samtalsterapi. En annan form av behandling är att lära sig äta rätt igen och tänka klokt kring mat. Har man gått ner väldigt mycket i vikt kan man behöva bli inlagd på sjukhus till en början.

×

Lämna chatt