Barn i familjehem

Barn bor i familjehem av många olika orsaker. En del barn kan inte bo kvar hemma på grund av att barnets föräldrar har egna stora problem. Andra barn kan inte bo hemma på grund av sina egna svårigheter som under en period kan vara så stora att man som förälder behöver hjälp med att barnet bor någon annanstans än hemma. Det sista är vanligare när det gäller tonåringar som inte kan bo kvar hemma, till exempel en tonåring som använder droger, umgås med kriminella eller utsätter sig för någon annan fara.

Missbruk och psykisk ohälsa

Den allra vanligaste anledningen till att ett barn inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar (eller en av sina föräldrar) är att en förälder har missbruksproblem. Man dricker eller använder droger på ett sådant sätt att det går ut över ens förmåga att ta hand om sitt barn på tillräckligt väl. Barnet får inte den omsorg som ett barn behöver – i utredningen brukar man kunna läsa att föräldern har en omsorgssvikt om sitt barn.

Det kan handla om att föräldern använder sina pengar till att finansiera ett missbruk istället för att se till att det finns tillräckligt med mat hemma, att man lämnar sitt barn ensamt hemma för att vara ute och festa eller att man inte orkar att hjälpa barnet med läxorna eller komma i säng om kvällarna, allt för att missbruket tar så mycket av ens tid och kraft.

En annan vanlig orsak till att barn inte kan bo hos sin förälder är allvarlig psykisk sjukdom. Det är egentligen inte så konstigt – är man allvarligt sjuk, hur ska man då klara av allt som om man var helt frisk? Ingen människa som har en allvarlig kroppslig sjukdom klarar alla vardagssysslor – det tycker ingen är konstigt. Egentligen är det samma sak när det gäller allvarlig psykisk sjukdom, men många gånger så mycket svårare att prata om.

Som förälder kan man känna att man har försökt allt, antingen för att komma tillrätta med sina egna problem eller för att hjälpa sitt barn, men att det faktiskt inte har gått. Att besluta sig för att barnet behöver flytta är inget lätt beslut att komma fram till. Men när ett barn placeras i familjehem är huvudregeln att både barn och föräldrar ska få ett stöd och hjälp så att barnet kan flytta hem till igen.

Tonåringen

Ibland kan en tonåring bo i familjehem eller på behandlingshem fast tonåringens föräldrar har många starka sidor som föräldrar och klarar av att vara föräldrar till sina andra barn. Men en tonåring kan ha egna problem, till exempel med droger eller kriminalitet, som gör att föräldrarna måste ha hjälp av andra personer för att hjälpa tonåringen tillrätta.

Socialtjänsten ansvarar för familjehem

Det är socialtjänsten som är ansvarig för att de barn som behöver bo i familjehem ska erbjudas detta. Den lag som innehåller bestämmelser om socialtjänstens familjehemsvård är socialtjänstlagen. Där finns beskrivet hur socialnämnden ska göra för att försäkra sig om att de familjer som tar emot någons annans barn – blir familjehem – är familjer som är lämpliga för en sådan viktig uppgift.

Det är också i socialtjänstlagen som det finns bestämmelser om när socialnämnden ska inleda en utredning om det finns anledning att tro att ett barns hälsa och utveckling kan vara i fara. Det är dessa utredningar som ibland leder fram till en bedömning och ett beslut som innebär att ett barn placeras i familjehem. Samma utredning ska också beskriva hur stödet ska se ut för sitt barn och föräldrar åter ska kunna bo tillsammans.

Släktingar kan vara familjehem

Om ditt barn ska bo i familjehem kan någon i släkten bli familjehem åt ditt barn. Socialtjänsten ska i första hand undersöka om det finns någon närstående som kan ta hand om ditt barn. Närstående kan också vara en god vän till familjen. Precis som alla andra familjehem först ska utredas och godkännas innan ett barn får flytta dit, gäller det även släktingar som ska ta emot ett barn.

Familjehem mot förälderns vilja

Ibland händer det att barn och föräldrar skiljs åt mot barnets och förälderns vilja. En domstol kan fatta beslut om att barnet inte får bo kvar hos sina föräldrar. Den lag som innehåller bestämmelser om detta heter Lagen om vård av unga och brukar för det mesta förkortas LVU.

Barn och föräldrar har rätt att hålla kontakt

Ett barn som bor i familjehem har rätt till att hålla kontakt med sina föräldrar och andra släktingar. Familjehemsföräldrarna ska göra vad de kan för att hjälpa barn och föräldrar ha en nära kontakt. Familjehemsföräldrarna får veta hur ofta ni ska ha kontakt med varandra och på vilket sätt av den socialsekreterare som har placerat ditt barn i familjehemmet.

Vad som är bäst för ditt barn ska vara vägledande för hur ni ska ha kontakt med varandra. Din och ditt barns socialsekreterare ska i sin utredning beskriva detta. Om ditt barn är placerat i familjehem med ditt samtycke har du rätt att vara med och bestämma om hur er kontakt ska se ut, men om ditt barn är placerat med tvång (LVU) har du inte samma rätt till detta.

Föräldrar har rätt att få hjälp med sina problem

Föräldrar har enligt socialtjänstlagen rätt till stöd och hjälp för att komma till rätta med de problem som kan vara orsaken till att barnet inte kan bo hemma, till exempel att sluta dricka alkohol på ett sådant sätt att ett barn skadas av det.

Många föräldrar tycker att det här blir knepigt: Socialsekreterarna blir både en kontrollant som kanske till och med tar ens barn ifrån en mot ens vilja, och så ska de också vara de som hjälper en, några som man ska samarbeta med.

Hur ska man lyckas med detta? Det finns inget enkelt svar att ge, inte ett råd, inte en väg att gå. Mer än kanske detta: Prata, prata, prata med varandra. Att inte ge upp vid första eller andra mötet med socialtjänsten. Att våga tro att hjälp är möjligt att få. Att känna tillit de socialsekreterare man ska samarbeta med – och att våga uttrycka om det inte känns bra, hur det behöver vara för att ett förtroendefullt samtal ska bli möjligt.

Under tiden får man komma ihåg att man har lagen på sin sida, hur det än känns i stunden. Föräldrar och barn har rätt att få hjälp för att kunna vara tillsammans. Det är en grundregel i socialtjänstlagen.

Ditt barn behöver dig alltid

Att man inte helt klarar sitt föräldraskap kan vara svårt att medge för sig själv. En del föräldrar upplever att socialtjänsten ser allvarligare än man själv på problem som finns i familjen. Känner man sig bedömd som en olämplig förälder är det lätt att också känna att man inte har något att bidra med. Så är det inte. Även om du under en period inte kan ta hand om ditt barn helt och hållet, är du mamma eller pappa till ditt barn. Det gör dig unik.

Medan ditt barn bor i familjehem, är det bästa du kan göra att arbeta för att du socialtjänsten och familjehemmet hittar ett bra samarbete med varandra. Du kan jämföra med ett barn som har skilda föräldrar. Hur jobbigt det blir för det barnet om mamma och pappa misstror varandra och till och med pratar illa om varandra inför barnet. På samma sätt kan det kännas för ditt barn om du socialtjänsten och familjehemsföräldrarna inte samarbetar med varandra.

×

Lämna chatt