Barn med skyddad identitet

Barn som har fått sina personuppgifter skyddade lever oftast med sin mamma som också har skyddade personuppgifter. Den vanligaste situationen är att man behöver gömma sig undan en man som har misshandlat mamman. Ibland har barnet också blivit misshandlat.

Leva med skyddade personuppgifter

Många av de barn som lever med skyddade personuppgifter har ganska lika erfarenheter. Innan barnet och mamman fick sina personuppgifter skyddade, har det förekommit allvarligt våld eller hot om våld mot mamman, ibland direkt mot barnet också. Hotet om våld och känslan av att någon kan komma och skada ens mamma eller en själv försvinner inte bara för att man får skyddade personuppgifter. Om du är mamma till ett barn med skyddade personuppgifter känner troligen både ditt barn och du fortfarande en viss otrygghet.

Barn som måste hålla sig undan har ofta:

  • flyttat flera gånger
  • bytt skola flera gånger
  • fått avsluta viktiga kamratkontakter och även kontakter med släktingar
  • fått avsluta sina fritidsaktiviteter
  • fått försämrade ekonomiska villkor

Allt det här kan beskrivas med ett ord: isolering. Utan att själv rå för det blir barn i den här situationen isolerade. Att vara med på bild i skolkatalogen kan vara livsfarligt. Att finnas med i fotbollsklubbens medlemsförteckning går inte. Allting som innebär att man ska berätta var man bor eller vad man heter måste man vara försiktig med så att man inte blir hittad.

Barn påverkas av våld i familjen

Barn som har skyddade personuppgifter är nästan alltid barn som har upplevt våld i familjen. Att vara med om att ens mamma blir misshandlad av pappan, styvpappan eller annan vuxen är skadligt för barnet. Hemmet blir inte en trygg plats för de barn som tvingas att se, höra eller på något annat sett förstå att mamman blir misshandlad.

Prata om upplevelserna

Barn som upplever våld i hemmet visar bland annat oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Barn som har varit med om skrämmande och hotfulla upplevelser mår ofta bättre efteråt om någon vuxen som barnet känner sig trygg med pratar med det om vad som har hänt och om hur barnet kände sig, både medan det hände och hur det blev sedan.

Ett barn kan också vara hjälpt av att få veta sådant som att det är normalt att till exempel se det hemska spelas upp i huvudet som en otäck film gång på gång, att det är en normal reaktion när man har varit med om något otäckt. Då behöver man inte vara rädd för att man är konstig, även om det fortfarande är otäckt med alla bilder som man har inom sig. Även om ditt barn till en början inte vill prata med dig om vad som har hänt i familjen, är det viktigt att ditt barn får hjälp med sina upplevelser och de känslor som hör ihop med vad barnet har sett och hört.

Sök stöd för ditt barn

Ibland kan det vara lättare för barnet att prata med någon annan än den förälder som har blivit misshandlad, eftersom barnet inte vill göra sina föräldrar ledsna och bekymrade. Det kan vara svårt för dig att höra allt som barnet har att säga om du själv mår mycket dåligt. Ibland behöver också barnet träffa någon med specialkunskaper om hur våldsutsatta barn reagerar och hur man kan hjälpa dem.

Ditt barn kan också behöva stöd och hjälp som är kopplat till att ni lever med skyddade personuppgifter. Om du och ditt barn lever väldigt ensamma och isolerade, kan ditt barn behöva hjälp att komma ut i aktiviteter och att få vara med människor som både du och ditt barn kan lita på. Om du inte har de möjligheterna i ditt nätverk kan du exempelvis ansöka om en kontaktfamilj eller en kontaktperson till ditt barn. Det gör du hos socialtjänsten. Där gör man först en utredning för att se om ditt barn har ett behov av en kontaktfamilj/kontaktperson. Om man kommer fram till det, får du sedan ett förslag som du får ta ställning till.

×

Lämna chatt