Brist på omsorg

Barn har rätt till omvårdnad och skydd. Barn har rätt till en utveckling i samspel med människor som har en förmåga att förstå barnet och barnets behov. Barn har rätt att bli bemötta med kärlek och respekt.

Barns behov och föräldrars förmåga

Riktigt små barn kan inte klara sig alls utan omsorg från vuxna. Det lilla spädbarnet är helt beroende av att bli väl omhändertaget av sina föräldrar. Men även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. De behöver mat och kläder. De behöver hjälp med läxor och de behöver få sina känslomässiga behov uppfyllda. Föräldrar måste trösta sina barn när de är ledsna, lugna dem när de är rädda och hjälpa dem att uttrycka sin ilska utan att skada någon annan.

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Föräldrar märker att det lilla barnet är törstigt och ger det att dricka. Föräldrar vill instinktivt skydda och trösta sitt barn. Föräldrar håller koll på sin tonåring så att han eller hon inte gör precis hur som helst. Allt det här är exempel på god omsorg från föräldrarna.

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Brister i omvårdnad och tillsyn

Brister i omvårdnad och tillsyn är försummelser av barnet i vardagen. Det allvarliga behöver inte vara vad som sker vid ett speciellt tillfälle, utan att barnet under en längre period inte blir väl omhändertaget av sina föräldrar. Av olika anledningar förmår inte föräldern sådana saker som att ge sitt barn tillräckligt med mat eller hjälpa det iväg till skolan när det är morgon. Det kan också handla om barn vars förälder inte vet var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Barnet eller tonåringen får sköta sig själv och får inte det tillräckligt med skydd av sin förälder. I bästa fall händer inget, men barnet är faktiskt övergivet. I värsta fall kan barnet råka illa ut genom att vara på platser där man utsätts för brott eller hamnar i fel sällskap.

Brister i emotionell omsorg

Det finns också en emotionell omsorgsbrist. Det handlar om barn som inte får sina känslomässiga behov uppfyllda. Ofta går emotionell omsorgsbrist hand i hand med att barnet inte blir ordentligt omskött för övrigt, men det kan också vara på det sättet att allt verkar bra till det yttre. Det finns mat, det finns ett rena kläder, det finns ett hem som är välskött. Men ingen fyller barnets behov närhet och kärlek. Det kan finnas olika orsaker hos föräldrarna till detta också. Har man till exempel en psykisk sjukdom kan den göra det omöjligt för föräldern att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara föräldrar som under lång tid är så upptagna och stressade eller fyllda av egna problem att det inte finns plats för barnets behov i deras liv.

All form av brister i omsorgen riskerar att föra med sig allvarliga skador i relationen mellan barn och föräldrar.

Barn som inte får tillräcklig omsorg behöver hjälp

Bland det värsta som kan hända ett barn är omsorgsbristen får fortsätta under en stor del av uppväxten. Barnet behöver få hjälp, antingen genom att barnets föräldrar får stöd så att deras förmåga att ta väl hand om sitt barn förbättras så att barnet får sina olika behov tillfredsställda, eller genom att andra personer får ta hand om barnet.

Om du anar eller vet att ett barn i din närhet lever så här, ska du anmäla det till socialtjänsten.

Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad det behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten för att klara av ditt föräldraskap.

Många föräldrar i din situation känner sig rädda för att kontakta socialtjänsten. Man är rädd för att man ska bli fråntagen sitt barn om man berättar hur det är. Det är viktigt att veta att socialtjänsten, enligt socialtjänstlagen, först och främst ska utreda vilken hjälp du behöver för att klara ditt föräldraskap och erbjuda sådan hjälp.

Att våga berätta för någon om sina svårigheter är en bra början om man ska kunna förändra något. Det är också mycket lättare för socialtjänsten att komma fram till rätt hjälp för dig och ditt barn om ni kan samarbeta i förtroende för varandra.

×

Lämna chatt