Att skiljas

Jag och barnens andra förälder ska separera, hur ska vi prata om detta med barnen?

Just frågan hur man skall prata med sina barn är en vanlig fråga som vi på Bris kan få i vår vuxentelefon. Säkert har ni föräldrar funderat och pratat om ert förhållande under en längre tid och kommit fram till att en separation är nödvändig. Detta väcker känslor som är jobbiga för er och såklart för era barn. Det bästa är om ni tillsammans kan berätta för barnen att ni skall separera. Berätta så sakligt som möjligt utifrån barnens ålder och mognad. Var tydlig med att det inte är barnens fel utan att det beror på att er kärleksrelation har tagit slut, men att ni fortfarande och alltid kommer att vara deras föräldrar och att ni älskar dem.

Troligtvis kommer detta väcka olika former av känslor hos barnen och det är viktigt att ni vuxna lyssnar och låt barnen uttrycka sina känslor. Tillåt de reaktioner som kommer från barnen komma fram och visa att det är ok att bli både ledsen och arg. Det som är viktigt för er föräldrar är att förmedla att ni tar ansvar för att hitta lösningar med era barns bästa i fokus när det till exempel gäller var barnen skall bo osv. Att en separation tar kraft och energi av er vuxna är inte konstigt. Det är dock viktigt att ni föräldrar låter barnens reaktioner få ta tid. Det är även viktigt att ni gör allt ni kan för att lägga era egna känslor åt sidan.

En separation kan ibland innehålla känslor av ilska och smärta gentemot den andre föräldern, vilket inte är konstigt i sig. Men bland det viktigaste i en separation är att inför barnen respektera den andra föräldern och aldrig någonsin tala illa om den andre föräldern. Att som barn få höra andra viktiga vuxna tala illa om sin förälder är något som barn far väldigt illa av.

Om ni om en tid känner att barnen skulle behöva prata om hur separationen blev så erbjuder vissa kommuner stöd för barn som är med om skilsmässa. En vanlig stödform är grupper för barn där barnet får träffa andra barn med liknande erfarenheter. De som arbetar på kommunens familjerätt brukar vara väl insatta i vilket stöd det finns för barn i just din kommun.

Kom ihåg att en separation i sig inte behöver vara skadlig för barnen, det viktigaste är hur man som vuxen hanterar den.

Om du behöver mer råd och stöd:

Ring till Bris Vuxentelefon - om barn,
Tel 0771 50 50 50, varje vardag mellan kl. 09:00-12:00.

×

Lämna chatt