Ekonomi

Vad gör jag som förälder när pengarna inte räcker till?

Bris får ibland samtal från barn som upplever att deras familj är fattig och att det påverkar dem negativt på olika sätt. Hur kan man som förälder hantera de känslor som uppstår hos barn när pengarna inte räcker till?

De flesta har någon gång upplevt hur det är att ha ont om pengar, men vad gör man när det alltid är så? Hur gör man när man inte kan ge sina barn sådant som andra barn har? Att leva på marginalerna är påfrestande både för vuxna och barn. Det skapar oro, ilska, nedstämdhet och ibland en känsla av uppgivenhet. Många barn som växer upp i familjer med ont om pengar upplever också en känsla av skam. Hur kan man som förälder hantera en sådan situation och vad kan man göra för att stötta sitt barn?

En av de viktigaste sakerna är att tillåta känslor, oavsett vad man går igenom som familj. Dina barns känslor måste få finnas och ta plats, det måste vara okej att vara arg, besviken och ledsen. Dina barn behöver känna att du finns kvar och att du kan hantera deras känsloyttringar även när du som vuxen har det jobbigt. Prata om känslorna med dina barn och bekräfta dem i det som de känner. Ja det ÄR jobbigt att inte kunna köpa ny dator, det ÄR frustrerande att aldrig kunna åka utomlands på sommaren! Det betyder såklart inte att allt blir bra men dina barn behöver veta att deras känslor är relevanta.

Du kan också hjälpa dina barn genom att prata med dem om er ekonomiska situation, givetvis anpassat till deras ålder och mognad. Barn vet ofta mycket mer än vad vuxna tror och att du som förälder tar initiativet till att prata om er situation kan vara en lättnad för dina barn och det visar också att du som vuxen tar ansvar för situationen. Förklara varför ni inte kan handla det där som de vill ha eller varför ni inte kan ha ett stort kalas vid varje födelsedag. Prata om vad ni kan göra istället, vilka alternativ finns och hur blir det för barnet? Ofta går det att vara väldigt kreativ tillsammans med sina barn och det kan göra att fokus förflyttas till något som ni faktiskt har möjlighet att påverka.

När du pratar med dina barn är det såklart viktigt att egna känslor av frustration eller sorg inte tar över. Du som förälder kan behöva eget utrymme för att prata om din situation och dina känslor. Gör det med andra vuxna.
Glöm inte att det dessutom ofta finns hjälp att få när inkomsterna inte finns eller räcker till. Hos socialtjänsten kan du få hjälp med ekonomiskt bistånd för att få det att gå ihop. De gör en utredning av din ekonomi och livssituation och fattar beslut månadsvis. Det finns också andra alternativ till hjälp genom exempelvis kyrkan och andra ideella organisationer. Dessutom finns det många fonder som kan bevilja ekonomiskt stöd till föräldrar och barn som har det svårt. Det är fritt att söka fondmedel och stipendier för vem som helst, sök på nätet eller fråga på biblioteket.

Slutligen är det (som alltid) viktigt att visa kärlek, det är den absolut viktigaste faktorn för att dina barn ska må bra. Genom att ge dina barn av din tid och energi, genom att bekräfta och uppmuntra dem ger du dem verktyg för att kunna hantera svåra situationer i livet.

Hälsningar från Somaya, kurator på Bris.

Om du behöver mer råd och stöd:

Ring till Bris Vuxentelefon - om barn,
Tel 0771 50 50 50, varje vardag mellan kl. 09:00-12:00.

 

×

Lämna chatt