Konflikter vid skilsmässa

Jag och barnens andra förälder har separerat och är inte överens om vad vi tycker är det bästa för barnet. Hur ska vi göra?

Vi på Bris får ofta samtal från barn som handlar om att föräldrarna inte kommer överens om hur barnet skall ha det efter en separation. Barnen beskriver att de tycker att det är jättejobbigt när föräldrarna bråkar och särskilt då bråken handlar om dem. Ofta känner sig barnen ansvariga för bråken för att de vet att föräldrarna inte skulle bråka om de inte fanns eller tänker att de skulle behöva säga eller göra på ett särskilt sätt för att bråken skall sluta.

En separation är i sig en påfrestande och jobbig situation för alla, både för er föräldrar och framförallt för era barn. Det är inte ovanligt att det skapas negativa känslor som ilska, svek, svartsjuka och ledsenhet hos alla parter. I detta känslomässiga kaos som ni befinner er skall ni även fatta viktiga beslut som rör barnet.

Ett av alla beslut som skall fattas vid en separation är hur barnets boende skall se ut, vilket ibland kan upplevas som svårt att komma överens om och där man som föräldrar kan ha olika åsikter om vad som är det bästa för barnet. Många, både barn och vuxna, tror att ett barn från det har fyllt 12 år har rätt att själv bestämma vart det skall bo. Dock är det inte så enkelt. Man skall lyssna på barnet och beakta barnets vilja, men ett barn skall aldrig behöva ställas inför ett val där den skall behöva välja den ena föräldern, och då samtidigt välja bort den andre. Det är ett omöjligt beslut för ett barn att ta.

Det viktigaste man kan göra som förälder är att lyssna på sitt barn och bekräfta barnets känslor, prata med barnet om hur du tänker och hjälpa barnet att sätta ord på sina egna känslor och tankar. Det är även viktigt att visa barnet att du och den andre föräldern tar ansvar för att barnet skall få det så bra som möjligt och förklara att anledningen till att ni just nu tycker olika är för att ni båda älskar barnet och vill barnets bästa, men just nu inte är överens om vad som är bäst. Det är viktigt att förmedla till barnet att ni vuxna kommer att ta ansvar för att det löser sig på ett bra sätt för barnet och fatta de beslut som ni tänker blir det bästa.

När man skall fatta beslut som rör barnet är det viktigt att man som förälder lägger sina egna känslor och behov åt sidan för att just kunna fokusera på vad som blir det bästa för barnet.

När man som föräldrar inte kommer överens så kan bråken ibland eskalera till en slags dragkamp om barnet, vilket är direkt skadligt för ett barn. Ibland kan det växlas många negativa och upprörda känslor mot den andre föräldern som barnet hör. Att som barn höra viktiga vuxna prata illa om sin förälder påverka barnet negativt. När föräldrarna bråkar om barnet kan barnet uppleva att det måste agera budbärare mellan föräldrarna och ta ansvar för att försöka lindra bråken och göra respektive förälder glad. Detta kan leda till att barnet lägger sina egna känslor och behov åt sidan då barnet märker att dess känslor inte riktigt "får plats" i familjen. Detta leder till många olika negativa påverkningar för barnet.

Har man hamnat i en sådan situation eller känner att det finns en risk att man gör det, är det viktigt att ni föräldrar söker stöd utifrån. Kommunen erbjuder olika former av stöd för barn, tonåringar och föräldrar. Kontakta din kommun direkt eller besök deras hemsida för information om Familjerådgivning, Socialtjänstens stöd eller annat stöd som erbjuds.

Familjerådgivningen

Alla kommuner är skyldiga att erbjuda Familjerådgivning till sina kommuninvånare. Till Familjerådgivningen kommer barnets föräldrar och samtalar om situationen tillsammans med en professionellt utbildad person som kan ge råd och stöd till er föräldrar kring viktiga saker som rör barnet.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som bor i Sverige ska ha det bra. Socialtjänsten kan erbjuda olika former av stöd till barn och familjer som har det svårt. Det kan handla om familjebehandlande insatser riktade till både barn och vuxna.
När man befinner sig i en separation är man som sagt påverkad av olika jobbiga känslor. En del föräldrar uttrycker att de känner en oro för sitt barn då det är hos den andra föräldern. Har man en sådan oro är det bra att kontakta socialtjänsten för att få hjälp från någon utomstående som tittar på barnets situation.

Familjerätten

I alla kommuner finns också en avdelning eller enhet inom socialtjänsten som har hand om alla frågor som rör familjerätt. På familjerätten kan man få hjälp att skriva avtal om vårdnaden om ett barn, umgänget mellan ett barn och en förälder, och barnets boende. På familjerätten arbetar man också med samarbetssamtal som ska hjälpa föräldrar att just samarbeta bättre om barnen efter en separation. Alla besök på familjerätten är kostnadsfria, och man kan boka tid genom att ringa kommunens växel och säga att man vill prata med någon på familjerätten.

I undantagsfall kan man som föräldrar inte komma fram till någon bra lösning för hur det skall se ut med vårdnad, boende och umgänge för barnet. I dessa fall kan en domstol behöva avgöra hur det skall bli och vad som blir det bästa för barnet. Hur denna process ser ut och vad som ni föräldrar behöver göra kan Familjerätten ge information om.

Stöd till barn

Vissa kommuner erbjuder även stöd för barn som har föräldrar som separerat. En vanlig stödform är grupper för barn där barnet får träffa andra barn med liknande erfarenheter. De som arbetar på socialtjänsten och familjerätten brukar vara väl insatta i vilket stöd det finns för barn i just din kommun.

Om du behöver mer råd och stöd:

Ring till Bris Vuxentelefon - om barn,
Tel 0771 50 50 50, varje vardag mellan kl. 09:00-12:00.

 

×

Lämna chatt