Så stöttar du ditt barn inför skolstarten

Många barn längtar tillbaka till skolan och kompisarna efter en lång ledighet. Men för en del är skolstarten förknippad med klump i magen och oro. Betygshets, nya lärare eller rädsla för att hamna utanför i klassen är några exempel på saker som barn och unga kan känna oro inför när ett nytt skolår börjar.

Hejsan. Jag är nog inte ensam om att vara nervös, framförallt orolig inför skolstarten. Jag har ingen att vara med direkt, så jag är skitnervös. Så mina frågor är, hur känner ni? Vad gör ni för att klara av det? Vad får er att vara glada och vara positiva inför liknande?

Så skriver en 16-årig tjej på Bris diskussionsforum.

Som vuxen kan det vara svårt att veta hur barnet känner inför skolstarten. Anna Agneklint, kurator i Bris stödverksamhet, säger att det är viktigt att tydligt visa att man är intresserad av hur vardagen i skolan ser ut och öppna upp för dialog.

– Det gäller att inte nöja sig med “bra” som svar på frågan om hur skoldagen har varit. Undvik inte de svåra frågorna om du är orolig, utan förklara att du vill veta för att du bryr dig, säger hon.

Bland yngre barn är det ofta kompisar och det sociala spelet som tankarna kretsar kring. Men när barnen blir äldre ökar kraven på att leverera goda resultat i skolbänken och då växer stressen. Där har de som jobbar i skolan en viktig uppgift att tidigt på läsåret skapa en god miljö.

– Skolpersonalen måste vara uppmärksamma på stämningen eleverna emellan och vara noga med att inte öka på stressen. Livet tar ju inte slut för att du får ett dåligt betyg, säger Anna Angeklint.

Föräldrarnas egna attityd till att semestern är slut spelar också stor roll för barnets känslor inför hösten. För att uppmuntra sitt barn är det viktigt att fokusera på det som är bra och visa att dåliga situationer kan förändras och att nya sammanhang kan bli trygga.

– Prata om det som är positivt och visa på vilka möjligheter som finns. Om barnet känner oro kan du kontakta läraren innan terminen börjar och prata om hur skolstarten kan bli så bra som möjligt för just ditt barn, säger Anna Agneklint.


Tre tips till vuxna inför skolstarten

Förbered dig tillsammans med barnet: Gå in på skolwebben, kolla schema och annan information tillsammans. Att träffa läraren eller skolkuratorn innan terminen startar och förklara hur det känns kan också vara lugnande för barnet.

Positivt förhållningssätt: Prata om de roliga sakerna som väntar med ett nytt skolår. Peppa och visa att du är intresserad, men glöm inte att vara lyhörd. Då är det större chans att barnet vågar berätta om något inte känns bra.

Reagera snabbt: Om barnet känner sig utanför eller stressar upp sig inför läxor, ta tag i problemen direkt. Visa barnet att det finns lösningar.

Om du behöver mer råd och stöd:

Ring till Bris Vuxentelefon - om barn,
Tel 0771 50 50 50, varje vardag mellan kl. 09:00-12:00.

×

Lämna chatt