Våld hemma

Jag och min sambo har stora problem i vår relation. Min partner skriker mycket och har slagit mig vid ett par tillfällen. Jag är orolig för att mina barn ska påverkas negativt. Vad ska jag göra?

Många barn som Bris kommer i kontakt med har svåra upplevelser, tankar och känslor som de behöver få stöd med att hantera. En del av dessa kontakter handlar om barnens upplevelser av våld hemma, oftast mellan två föräldrar.

Våldet är inte alltid fysiskt utan det kan ofta handla om andra upplevelser av våld, till exempel att en förälder skriker mycket och är arg eller att en förälder blir kränkt och förminskad. Det kan också handla om att barn hör saker och upplever en stämning hemma som kan vara svår att förklara för andra eller att de tvingas ta ställning för en förälder utan att egentligen ha ett val. Våldet kan vara även vara materiellt och ekonomiskt, alltså handla om att betydelsefulla ägodelar blir förstörda eller att ekonomin blir starkt kontrollerad.

Som förälder kan det ibland vara lätt att tänka att barnen inte hör eller ser. De kanske sov eller var i ett annat rum, de är för små för att förstå vad det är som händer, de har aldrig blivit slagna. Sådana tankar förminskar barnens upplevelser och de stämmer dessutom inte, barn uppfattar betydligt mer än vad du tror att de gör och de påverkas definitivt av att växa upp i en våldsam miljö.

Barn som upplever olika typer av våld löper en stor risk för psykisk ohälsa och det är därför viktigt att barnen blir sedda och att de får det stöd som de behöver. Frågan blir då vad du som förälder behöver göra för att skydda dina barn? Vilken hjälp finns att få? Hur kan du hjälpa dina barn att hantera det som de upplevt?

Att leva med våld är otroligt nedbrytande och destruktivt och det är lätt att som vuxen känna sig uppgiven. Det är dock viktigt att komma ihåg att du som förälder är ansvarig för att skydda dina barn från alla typer av våld.

Om du lever i en relation där du blir utsatt för våld behöver du söka hjälp, särskilt om du själv inte har orken att bryta upp. Det är socialtjänsten som ansvarar för att du som vuxen och dina barn får det stöd och eventuella skydd som ni behöver. Det kan handla om olika typer av insatser som till exempel skyddat boende eller samtalsstöd. Socialtjänsten är numer skyldig att utreda alla barn som upplevt våld i hemmet och det ska finnas stödinsatser anpassade för barnens behov. Ta den hjälp som finns och se till att dina barn får eget stöd. I några kommuner finns möjlighet för dig och dina barn att få stöd tillsammans vilket också kan vara skönt.

Upplevelser av våld kan tyvärr ofta sitta kvar en lång tid efter att våldet har upphört, det gäller för såväl barn som vuxna. Även om du och dina barn nu är i trygghet och har gått vidare i livet kan konsekvenserna av våldet ställa till det rejält en lång tid efteråt.

Många barn som upplevt våld får koncentrationssvårigheter, ångest och ibland till och med kroppsliga problem som magont och huvudvärk. Som förälder är det viktigt att vara uppmärksam och framförallt att våga prata med dina barn om det som varit. Det kan kännas svårt att prata om våld men om inte du som förälder vågar, hur ska barnen någonsin våga?

Ställ konkreta frågor och ge inte upp även om dina barn inte vill berätta om sina känslor första gången. Bekräfta det som barnen känner och prata om vad dina barn kan behöva för stöd för att må bättre. Våga möta dina barns känslor och visa att du står kvar. Det kan vara jobbigt då många barn upplever ilska och ambivalens, både mot den förälder som utsätts för våld och den som utsätter. Du är en av de viktigaste personerna i dina barns liv, det är viktigt att komma ihåg det. Ta hjälp om du behöver det!

Om du behöver mer råd och stöd:

Ring till Bris Vuxentelefon - om barn,
Tel 0771 50 50 50, varje vardag mellan kl. 09:00-12:00.

×

Lämna chatt