Gruppstöd för barn som flytt

Ångest, sömnsvårigheter, stresspåslag, påträngande minnen och koncentrationsproblem är symptom som många barn med erfarenhet av flykt har att hantera. Symtomen är normala reaktioner på erfarenheter av traumatiska händelser. De kan ofta ha stor inverkan i barnens liv och kan bland annat påverka skolgång, fritidsaktiviteter och sociala relationer.

Syftet med stödgrupperna är inte att behandla utan att ge deltagarna stöd, strategier och kunskap för att bättre kunna hantera symtom och reaktioner. I gruppen stöttar deltagarna varandra i samtal kring vad som händer i kroppen och hjärnan när man varit med om jobbiga och traumatiska händelser.

Deltagarna lär sig också tekniker som hjälper dem att må bättre och hantera sin situation här och nu, för att kunna hitta vägen framåt.Vi använder oss av beprövade metoder. TRT (Teaching Recovery Techniques) är en metod som utvecklats av psykologer och forskare på Children and War Foundation.

Under 2017- 2019 samarbetar kommuner och Bris genom projektet "Tillsammans för barn som flytt" för att ge stöd till barn som flytt.  Projektet finansieras av Erling Perssons stiftelse. Är du intresserad av projektet går det bra att kontakta oss. Läs mer om projektet här.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att mejla dina frågor till gruppstod@bris.se (Du är inte anonym på den mejladressen.)

Röster från gruppdeltagare

Nedan kan du se filmer där tidigare deltagare berättar om sina erfarenheter av att gå i Bris gruppstöd.

 

 

×

Lämna chatt