Så gör du en orosanmälan

Barn har rätt att må bra här och nu. Om du misstänker att ett barn far illa kan du göra stor skillnad.

Lagen

Enligt lag har vuxna som jobbar med barn på olika sätt, t.ex. lärare, en anmälningsskyldighet, d.v.s. de skall anmäla oro till socialtjänsten. Andra vuxna bör anmäla, men är inte tvungna.

Anmäla

Kontakta socialtjänsten i den kommun barnet bor i. Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. Du kan vara anonym.

Följder

Socialtjänsten tar kontakt med barnets vårdnadshavare och med barnet. Om de anser att barnet behöver stöd eller skydd inleder de en utredning.

Utredning

Socialtjänsten pratar mer med barnet och vårdnadshavarna. De kan även kontakta barnets skola och/eller andra viktiga vuxna runt barnet. Därefter erbjuds vårdnadshavarna stöd.  Stödet är frivilligt. Riskerar barnet att fara illa, kan rätten besluta att barnet ska bo i en annan familj en period.

Akut fara

Ring 112 och be att få kopplas till polisen. Berätta att det handlar om ett barn, så att även socialjouren kan komma. Om du har möjlighet, försök sedan att berätta för barnet att hjälp är på väg. Är det allvarligt, sätt barnet i säkerhet tills hjälp kommer.

Berätta om anmälan

Du behöver inte berätta att du gjort en anmälan. Om du vill berätta, undvik att kritisera. Säg istället att du anmälde av oro för barnet och att du vill att familjen ska få hjälp.

Bevisbörda

Du behöver inte ha bevis, det räcker att du känner oro för ett barn. Du anmäler enbart misstanke om att ett barn far illa. Därefter är det socialtjänstens uppgift att utreda hur behoven ser ut.

Förtroende

Barn som berättar om känsliga saker vill ofta inte att man berättar vidare. Förklara för barnet att du måste berätta, för att barnet ska få hjälp. Planera tillsammans när och hur du ska söka hjälp för barnet.

×

Lämna chatt