Att ogilla barnets vänner/intressen

Barn vill ha sina föräldrars godkännande, oavsett vad det handlar om. De känner också omedelbart av om/när föräldrar är missnöjda. Känner du oro inför barnets vänner/intressen, ta upp det direkt. Här får du tips och råd.

Missnöje märks

Barn vill ha sina föräldrars godkännande, oavsett vad det handlar om. De känner också omedelbart av om/när föräldrar är missnöjda. Känner du oro inför barnets vänner/intressen, ta upp det direkt.

Visa intresse

Oro kan lätt uppfattas som kritik. Förklara därför tydligt varför du är orolig/tveksam inför barnets vänner/intressen. Lyssna på barnet och ställ intresserade frågor.

Faran med förbud

Att förbjuda barnet att t.ex. träffa vissa vänner kan lätt få motsatt effekt. Är du orolig, bjud hem barnets vänner och lär känna dem. Det kan vidga ditt perspektiv, samtidigt som du visar barnet respekt.

Föräldrakontakt

Det är alltid bra att ha kontakt med sina barns vänners föräldrar. Barn mår bra av att vuxna omkring dem bryr sig. Förklara för barnet varför du har denna kontakt; att det är ditt ansvar som förälder att ha koll och skydda ditt barn.

Dra gränser

Det är nyttigt att lära av sina misstag, men om ditt barn är i en relation/utövar ett intresse som är destruktivt och skadligt – agera! Det är ditt ansvar att stötta och hjälpa barnet att bryta.

Frihet att testa

Låt barnet själv upptäcka om något intresse/sport är givande eller inte – oavsett vad du eller någon annan tycker om det. Stötta barnet i att utveckla sin unika personlighet.

Självkännedom

Om du märker att ditt barn gör något som hen inte gillar för att passa in, dra i bromsen.Hjälp barnet att ta reda på vad hen själv vill och hur man kan stå emot grupptryck.

Skapa tillit 

Ju mer öppet och avslappnat ni kan prata med varandra, desto starkare blir tilliten er emellan. Att regelbundet diskutera saker i lugn och ro stärker också barnets förmåga att tänka efter och resonera.

×

Lämna chatt