Barn som mist en förälder

Sorg är en process som måste få ta sin tid. Alla sörjer olika men som vuxen kan du göra mycket för att stötta barnet i vardagen.

Ha tålamod

Sorg håller i sig länge och kan kännas olika över tid. Bekräfta för barnet att du vet vad som har hänt och att du finns där om hen vill prata. Barnets känslor kan pendla, var uthållig och visa att du är en trygg vuxen som står kvar.

Barnets behov

När en förälder dör förlorar barnet trygghet, närhet och framtidshopp. Ett nätverk av stöttande vuxna är viktigt. Ibland behöver hen professionellt stöd för att hantera alla starka känslor. Och få stöd i att känna hopp om att livsglädjen kommer tillbaka.

Låt barnet styra

Barn funderar tidigt på liv och död. Fråga om barnet har funderat över döden. Ta barnets funderingar på allvar och bekräfta att döden är en del av livet. Låt barnet styra samtalet och var ärlig med att du inte har svar på alla frågor. Alla känslor är tillåtna.

Var konkret

Förståelsen för vad som hänt beror på barnets ålder men reaktionerna och känslorna är desamma hos alla barn. Anpassa språket efter barnets ålder. Ju yngre barn, desto mer konkret. ”Föräldern dog” är mer begripligt än ”föräldern gick bort”.

Fortsätt fråga

Respektera om barnet har behov av att vara i fred. Återkom till ämnet senare. Det kan också vara så att barnet väntar på att bli frågad för att hen inte vill störa andra med sina tankar. De vet kanske inte heller vad de ska säga. Fråga och fråga igen.

Tyst omsorg

Om barnet inte vill prata, visa att du står kvar som en trygg vuxen som stöttar. Bekräfta att du har tålamod och att du bryr dig genom tyst omsorg. Krama barnet ofta, skicka ett sms att du finns där om barnet vill prata. Fråga hur barnet vill att du ska stötta.

Viktigt med vardag

Rutiner är livets ryggrad. Är insidan ett kaos mår vi bättre om vardagen fungerar som vanligt. Stötta barnet att hålla regelbundna mat- och sovtider och vara utomhus en stund varje dag. Hjälp till att sortera bland skoluppgifter.

Sorgepaus

Barn behöver också vila från sorgen och göra roliga saker emellanåt. Uppmuntra kompisar att vara som vanligt. Föreslå aktiviteter som barnet gillar, t.ex. fika, bio, simhallen. Fråga hur barnet vill ha det.

×

Lämna chatt