Barn utan vänner

Att lära ett barn att ta kontakt och skapa nya relationer är en viktig uppgift för en vuxen. Om barnet behöver extra stöd här kan du göra stor skillnad.

Våga fråga

Barn som saknar vänner känner ofta skam och skuld. De tror att felet ligger hos dem och berättar inget av rädsla för att oroa sina föräldrar. Våga fråga!

Önskemål

Lyssna in barnets tankar och känslor utan att avbryta. Prata om hur barnet upplever sin situation – och hur de skulle vilja att det var i stället. Diskutera tillsammans hur en bra kompis ska vara.

Var konkret!

Ge barnet konkreta tips på hur man kan göra för att ta kontakt med andra. Vad kan man säga? Vad kan barnet själv tänka sig att göra? Påminn om att du kommer att göra allt för att stötta och hjälpa.

Håll koll på känslorna

Barn vill att föräldrar försöker förstå utan att blanda in egna erfarenheter och känslor. Det är normalt att bli rädd och orolig som förälder. Du gör rätt när du håller lite koll på dina oroskänslor så att de inte överförs på barnet.

Inte barnets fel

Svåra frågor kan komma, t.ex.: Vad är det för fel på mig? Det är inget fel på ditt barn! Prata om att det kan finnas massa orsaker till att kompisar inte vill ses just nu. Peppa barnet att våga släppa de vänner som inte vill umgås. Fundera tillsammans – var finns andra jämnåriga att ta kontakt med?

Uppmuntra lagom

Peppa lagom utan att tjata. Gå igenom vad som kan kännas läskigt när man tar kontakt med någon. Om det känns för jobbigt för barnet att ta kontakt, undvik att skuldbelägga. Vågar barnet ta kontakt men får nobben, prata om hur det känns efteråt.

Onlinekompisar

Barn som saknar vänner i verkliga livet kan idag ha flera kompisar online. De kan vara jätteviktiga för barnet och motivera mer tid framför datorn. På nätet finns även grupper för föräldrar som vill komma i kontakt med andra i samma sits. Det är en möjlighet om det sker på barnets villkor.

Kompis-workshop

Våga prata med skolan om ämnet. Kanske kan lärarna fixa en workshop för eleverna om hur man skaffar nya vänner och hur man håller en relation vid liv? Fler barn hade säkert uppskattat det!

×

Lämna chatt