Barnets kompis förälder dricker

En vuxens alkoholvanor kan vara ett känsligt ämne. Men när barn är involverade är det viktigt att vi utomstående agerar.

Känsligt läge

När du tar upp frågan med föräldern, ta gärna hjälp av någon som föräldern har en relation med. Förtydliga att det handlar om att ni bryr er, undvik en ”två mot en-känsla”.

Förklara orsak

Berätta att du tar upp ämnet för att du är orolig för förälderns barn. Det handlar inte om att vara taskig eller att du kritiserar personen i fråga. Du bryr dig!

Prata med förälderns barn

Prata lugnt och odramatiskt med barnet. Bekräfta att föräldern är en bra förälder men att alla vuxna kan drabbas av problem. Det finns hjälp och stöd att få. Visa att du finns där för barnet – bjud in till övernattningar, middagar eller utflykter.

Prata med ditt bar

Samma sak här – avdramatisera ämnet utan att skrämma eller skuldbelägga kompisens förälder. Inge hopp att det finns hjälp för den vuxne att få. Uppmuntra ditt barn att prata med dig om hen har frågor. Berätta att du också pratat med kompisen.

Säkerhetsfrågor

Är du orolig för ditt barns säkerhet när hen är hemma hos sin kompis? Berätta för ditt barn att du tycker om kompisen och hens förälder. Du är bara orolig för konsekvenserna av drickandet. Prata med ditt barn om vad hen ska göra om något händer hemma hos kompisen. Ellerbjud in kompisen att vara hos er i stället.

Stötta barnens vänskap

Det är vuxnas uppgift att se till att kompisen får det stöd hen behöver. Du kan stötta ditt barn att vara en bra och pålitlig kompis. Någon som inte berättar för andra om hur kompisen har det hemma. Påminn ofta om att du finns där för båda barnen om det behövs.

Orosanmäla

Känns det svårt att prata med föräldern – anmäl din oro till socialtjänsten i den kommun barnet bor i. Du har rätt att vara anonym. Vid behov, rådgör med Bris vuxentelefon, 077 -150 50 50.

Akut läge

Är barnets kompis i akut risk – ring 112. Berätta att ett barn far illa. Om du kan, sätt barnet i säkerhet tills polis och socialjour kommer. Du kan göra skillnad för ett barn!

×

Lämna chatt