Ekonomisk utsatthet

Många familjer lever med ansträngd ekonomi. Det påverkar alla i familjen. Här får du tips på hur du kan prata med ditt barn om pengar och familjens ekonomi.

Skuld och skam

Barn som lever i familjer som har brist på pengar känner ofta oro, skuld och skam. Det påverkar barnets sömn, skolresultat och självkänsla.

Aldrig barnets ansvar

Var tydlig med att familjens ekonomi endast är förälderns ansvar. Barn behöver tryggas i att de vuxna har kontroll över situationen.

Förklara enkelt

Förklara för barnet hur familjens inkomster och utgifter hänger ihop – att ekonomi är ett pussel. Håll det enkelt och försök att inte oroa barnet för situationen.

Prioritera barnet

Planera tillsammans! Vad kan ni dra in på för att ha råd med saker som är viktiga för barnet?

Pengar är bara pengar

Påminn ofta barnet om att pengar inte hänger samman med en människas värde. Inge hopp att barnet kan forma sin egen ekonomiska situation som vuxen.

Spara smart

Kolla upp om din kommun erbjuder billiga eller kostnadsfria aktiviteter för barn. Köp sportutrustning och kläder på second hand. Bevaka forum på nätet där saker, kläder och möbler skänkes bort.

Du är en förebild!

Visa barnet att det går att leva meningsfullt även om man har brist på pengar. Prata om att det viktigaste i livet – kärlek, omsorg och gemenskap – alltid är gratis.

Lärdom för livet

Ett barn som tidigt lär sig pengars värde – att man som vuxen kan och måste planera och spara – blir bättre rustade för framtiden.

 

×

Lämna chatt