oense om stöd till ert barn

Så kan ni vårdnadshavare göra om ni är oense om stöd, behandling och utredning rörande ert barn

Vänta inte!

Att barnet ska få rätt hjälp tar ofta tid. Det är därför viktigt att ni  vårdnadshavare inte väntar för länge med att komma överens om vad ert barn behöver och har rätt till.

Ta hjälp

Kan ni inte enas om barnets behov av stöd, utredning och behandling – vänd er till socialtjänsten i er kommun för råd och stöd. Ni kan även ringa till Bris vuxentelefon för guidning i hur ni ska gå vidare.

Barnets bästa

Barn mår bäst av när de viktigaste personerna runt dem kommer överens. Ni som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret att se till att ert barn får det som hen behöver. Det viktigaste ni kan göra för ert barn är att komma överens.

×

Lämna chatt