Så blir du en trygg förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Genom att vara medveten och närvarande skapar du en trygg grund för ditt barn.

Tid tillsammans

Umgås mycket med ditt barn! Lek, läs, spela spel – allt som är kravlöst umgänge. Det ger er relation en stark grund att stå på.

Förutsägbarhet

Påminn ofta barnet om att hen är älskad och att du alltid finns där om barnet behöver dig. Stå fast vid de överenskommelser du och ditt barn har.  

Visa att du tar ansvar

Låt barnets behov styra så mycket som möjligt. När situationen kräver det, ta ditt vuxenansvar och fatta beslut för barnets bästa.

Bli sams

Visa hur man kan bli sams efter ett bråk. Det är okej att tycka olika och en relation tar inte slut bara för att man är oense.

Var medveten.

Att fundera över sin egen uppväxt ger bra ledtrådar om hur man själv vill vara mot sitt barn. Vad var bra och vilka mönster vill jag förändra?

Sök stöd

Alla kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kontakta socialtjänsten om du vill ha individuellt stöd. Är barnet under sex år, kontakta BVC för psykologstöd.

Uppmuntra till kontakt

Visa barnet hur man tar kontakt med andra människor. Lär barnet att våga lite i taget. Visa att du finns som stöd i bakgrunden om barnet känner sig osäker.

Våga fråga

Ibland kan en stark reaktion hos ett barn, t.ex. ilska, ha djupare orsaker. Utforska vad det handlar om. Visa lugn och tålamod. 

×

Lämna chatt